Klickningsspårningsformat för Microsoft Advertising

Nedan följer basspårningsmallens och landningssidans suffix (sista URL-suffix) format som Search, Social och Commerce kräver för Microsoft Advertising.

Spåra mallformat

Följande format gäller för alla spårbara annonstyper i sök- och målgruppsnätverk.

http://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=10&ev_ln={keyword}&ev_ltx={_evltx}&ev_lx={TargetId}&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={CampaignId}&ev_ax={AdGroupId}&ev_ex={adextensionid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url={lpurl}

Exempel:

http://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=10&ev_ln={keyword}&ev_ltx={_evltx}&ev_lx={TargetId}&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={CampaignId}&ev_ax={AdGroupId}&ev_ex={adextensionid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url={lpurl}

NOTE
 • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

 • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om tokenöverföring är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

 • {TargetId} representerar ID:t för a) antingen nyckelordet eller b) nyckelordet och återmarknadsföringslistan (publik) som utlöste annonsen (till exempel "kwd-123:aud-456" för både ett nyckelord och en återmarknadsföringslista eller "kwd-123" för enbart nyckelord).

http://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=10&ev_ln={keyword}&ev_ltx={_evltx}&ev_lx={TargetId}&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={CampaignId}&ev_ax={AdGroupId}&ev_ex={adextensionid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url={lpurl}

Exempel:

http://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=10&ev_ln={keyword}&ev_ltx={_evltx}&ev_lx={TargetId}&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_cx={CampaignId}&ev_ax={AdGroupId}&ev_ex={adextensionid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url={lpurl}

NOTE
 • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

 • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om tokenöverföring är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

 • {TargetId} representerar ID:t för a) antingen nyckelordet eller b) nyckelordet och återmarknadsföringslistan (publik) som utlöste annonsen (till exempel "kwd-123:aud-456" för både ett nyckelord och en återmarknadsföringslista eller "kwd-123" för enbart nyckelord).

 • {adextensionid} används inte.

 • (Sitelinks) Du kan se vilka konverteringar som har gjorts genom att klicka på en sitellänk genom att skapa en Transaction Report. The Link Type kolumnvärdet för en sitelink är sl:<Sitelink text>, till exempel sl:See Current Offers.

Shoppingnätverk

Följande format gäller för shoppingannonser i shoppingnätverk. Du kan ange en spårningsmall på konto-, kampanj-, annonsgruppsnivå eller produktgruppsnivå.

http://pixel.everesttech.net/<advertiser_ID>/cq?ev_sid=10&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_plx={ProductId}&ev_ptid={CriterionId}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_ex={feeditemid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url={lpurl}

Exempel:

http://pixel.everesttech.net/1234/cq?ev_sid=10&ev_crx={AdId}&ev_mt={MatchType}&ev_dvc={device}&ev_plx={ProductId}&ev_ptid={CriterionId}&ev_phy={loc_physical_ms}&ev_loc={loc_interest_ms}&ev_ex={feeditemid}&ev_efid={msclkid}:G:s&url=http%3A//www.example.com

NOTE
 • <advertiser_ID> är en variabel för annonsörens unika ID i Adobe Advertising.

 • Det här formatet anger att tokenöverföring är aktiverat för kampanjen (standard). Om tokenöverföring är inaktiverat ersätter du cq? efter <advertiser_ID> med c?.

 • {TargetId} representerar ID:t för a) antingen nyckelordet eller b) nyckelordet och återmarknadsföringslistan (publik) som utlöste annonsen (till exempel "kwd-123:aud-456" för både ett nyckelord och en återmarknadsföringslista eller "kwd-123" för enbart nyckelord).

 • (Valfritt) I stället för att ange spårningsmallar på konto-, kampanj-, annonsgruppsnivå eller produktgruppsnivå kan du lägga till spårnings-URL:en till produktinformationen i Microsoft Merchant Center konto. Om du vill göra det tar du med spårnings-URL:en tillsammans med värdet ilink" eller "mobile_link", beroende på vad som är tillämpligt, i en anpassad kolumn "bingads_redirect" i produktflödet. Värdet ibingads_redirect" ersätter värdena i "linkoch "mobile_link" fält. URL-adresser som skapas med den här metoden innehåller inte spårningsparametrar som anges i inställningarna för kontot Sök, Socialt & Commerce eller för kampanjen.

Format för landningssidans suffix (sista URL-suffix)

NOTE
Landing page suffix at lower levels override the account-level suffix. För enklare underhåll bör du bara använda suffixet på kontonivå om inte olika spårning för enskilda kontokomponenter krävs. Om du vill konfigurera ett suffix på annonsgruppsnivå eller lägre använder du annonsnätverkets redigerare.

Sök- och målgruppsnätverk

Konton som använder Adobe Advertising-konverteringsspårning måste innehålla annonsnätverkets klickningsidentifierare (msclkid for Microsoft Advertising) i suffixet:

 • När annonsören har en Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla följande:

  ef_id={msclkid}:G:s&s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{AdId}!{OrderItemId}

 • När annonsören inte har någon Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla följande:

  &ev_efid={msclkid}:G:s

Shoppingnätverk

Konton som använder Adobe Advertising-konverteringsspårning måste innehålla annonsnätverkets klickningsidentifierare (msclkid for Microsoft Advertising) i suffixet:

 • När annonsören har en Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla följande:

  ef_id={msclkid}:G:s&s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{AdId}!{CriterionId}

 • När annonsören inte har någon Adobe Analytics-integrering måste suffixet innehålla följande:

  &ev_efid={msclkid}:G:s

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c