Ad Group Report

The Ad Group Report innehåller kostnads-, klick- och (valfritt) konverteringsdata för en eller flera annonsgrupper. Som standard innehåller data en rad för varje tillämplig annonsgrupp för varje tidsenhet i det angivna datumintervallet, och raderna är i stigande ordning först efter annonsgrupp och sedan efter kampanj.

Du kan även inkludera annonsörspecifika etikettklassificeringar.

Du kan visa data för de senaste 36 månaderna.

NOTE
Det finns inga tillgängliga data på annonsnivå för Google Ads max-kampanjer för prestanda. Om ni har maximalt antal resultatkampanjer kan ni förvänta er avvikelser mellan den totala annonsen på gruppnivå för en kampanj och kampanjens totala data.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för grundläggande och avancerade rapporter."

 • Ad Group
 • Campaign
 • Portfolio
 • Account
 • Search Engine
 • Start Date
 • End Date
 • Impressions
 • Cost
 • Clicks
 • CPC
 • Avg Position
 • Impr. (Abs. Top) %
 • Impr. (Top) %
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c