Om tillägg för sitelink

Google Adsoch Microsoft Advertising endast

En sitelink är en extra textlänk i en textannonslista. Använd sitelinks för att dirigera användare direkt till specifika sidor på webbplatsen. Annonsnätverket avgör vilka sitelinks som ska visas med en annons, baserat på hur relevant sitelink är för annonsen. Du kan också inkludera beskrivande text för varje sitelink, som kan inkluderas i annonsen. Annonsnätverket kan automatiskt visa och kopiera från befintliga annonser på kontot med sitelink när annonskopian är mycket relevant för sitelänken. Google Ads kan visa 2-6 sitelinks i en datorannons och upp till fyra sitelinks i en mobilannons. Microsoft Advertising kan visa två, fyra eller sex sitelinks med beskrivningar eller 4-6 sitelinks utan beskrivningar.

Du skapar text och inställningar för delad sitelink, inklusive datum då sitelinks kan visas med annonser, på kontonivån.

The Extensions > Sitelinks bibliotek i Campaigns > Campaigns visar alla dina webbplatslänkar på kontonivå, och du kan skapa och hantera dina delade länkar där. I annonsnätverkets hjälp finns information om maximalt antal annonstillägg per Google Ads konto och per Microsoft Advertising konto. Webbplatslänkar i ditt bibliotek används inte med dina annonser förrän du tilldelar dem till kontoenheter.

Från Extensions > Associations kan du tilldela alla dina sitelinks som möjliga tillägg till alla annonser på kontonivån (Google Ads endast), kampanjnivå eller annonsgruppnivå (Google Ads endast).

Search, Social, & Commerce mappar klickningarna på ett tillägg och den resulterande konverteringen till nyckelordet som är associerat med den annons som tillägget ingår i. Det finns inga kostnadsdata eller klickdata på tilläggsnivån i Search, Social och Commerce. I den Transaction Reportkan du se om en transaktion har orsakats av en sitelink (i stället för av själva annonsen) när värdet i kolumnen Länktyp anges som sl:<Sitelink text>, t.ex. sl:Se Aktuella erbjudanden.

I Google Ads och Microsoft Advertisingkan du se kostnad och klicka på data på Ad Extensions -fliken.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c