Associera Google Ads delade bildtexttillägg med kampanjer eller annonsgrupper

Google Adsendast konton

Du kan skapa och tilldela bildtexttillägg till alla stöds Google Ads kampanj eller annonsgrupp i söknätverket i en synkroniserad Google Ads konto.

Tilldela minst två pratbubblor per kampanj eller annonsgrupp så att dina annonser kan visas med bildtexter.

 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Extensions >Associations.

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa och sedan markera Callout.

 3. Välj annonsnätverket och kontonamnet och klicka sedan på Continue.

 4. Tilldela hänvisningar till en kampanj eller annonsgrupp:

  1. I Callouts väljer du tillämpliga hänvisningar från en lista med alla hänvisningar i ditt bibliotek.

  2. I Assignment väljer du de kampanjer och annonser som de valda pratbubblorna är tilldelade till:

   • (Valfritt) Om du vill expandera en kampanj och visa dess underordnade annonsgrupper klickar du på kampanjnamnet.

   • (Valfritt) Om du vill filtrera en kampanjlista eller annonsgrupplista med en textsträng som ingår i namnet klickar du på Filter , antingen anger eller klistrar in textsträngen i indatafältet och trycker sedan på Retur -tangenten.

   • Klicka på den intilliggande cirkeln ( Välj ).

  3. Klicka på Post.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c