Hantera Google Ads delade bildtexttillägg

Google Adsendast konton

Skapa och hantera delade bildtexttillägg på kontonivå för alla synkroniserad Google Ads konto från Extensions > Callout library.

Skapa en Google Ads delad pratbubbla

 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Extensions >Callout.

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa .

 3. Välj annonsnätverket och kontonamnet och klicka sedan på Continue.

 4. Ange delade bildtextinställningar.

 5. Klicka på Post.

När du har skapat en länk kan du tilldela det till ett konto, en kampanj eller en annonsgrupp.

Redigera Google Ads delade bildtextinställningar

Du kan redigera en delad pratbubbla i taget.

 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Extensions >Callout.

 2. Markera kryssrutan bredvid den bildtext som ska redigeras.

 3. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Redigera .

 4. Redigera delade bildtextinställningar.

 5. Klicka på Post.

Ta bort Google Ads delade bildtexter

 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Extensions >Callout.

 2. Markera kryssrutan bredvid varje delad bildtext som du vill ta bort.

  Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader."

 3. Klicka på i verktygsfältet Mer och markera Delete.

 4. Klicka på Delete.

För ytterligare Google Ads profiler och orsaker till att bildtexten inte godkänns finns i krav för bildtexttillägg.

Callout Text: Texten som ska visas. Den kan innehålla upp till 25 tecken eller 12 dubbelbyte-tecken. Det kan inte innehålla utropstecken eller skiljetecken i början av texten.

Start Date: (Valfritt) Det första datum då bildtexten kan visas med annonser. Standardvärdet för nya bildtexter är den aktuella dagen. Om du vill ange ett framtida startdatum anger du ett datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ eller M/D/ÅÅÅ, eller klickar på Kalender och välj ett datum.

End Date: (Valfritt) Det sista datum då bildtexten kan visas med annonser. Som standard kan bildtexten visas i oändlighet. Om du vill ange ett slutdatum anger du ett datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ eller M/D/ÅÅÅ, eller klickar på Kalender och välj ett datum.

Mobile Preference: (Valfritt) Tillåter Google Ads för att försöka visa annonsen för användare av mobila enheter i stället för för användare på datorer eller surfplattor. I annat fall (när"av"), Google Ads visar annonsen på alla enhetstyper.

NOTE
Google Ads garanterar inte att annonsen visas på den önskade enhetstypen.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c