Stoppa ett pågående bulkbladsjobb

Du kan stoppa alla kalkylbladsjobb, inklusive publicering av en fil, medan det fortfarande pågår.

  1. Klicka på Search> Campaigns >Bulksheets.

  2. Markera kryssrutan bredvid varje uppgift som du vill avbryta.

  3. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Stop job.

  4. Klicka på O.

NOTE
Om du avbryter bokföringen av en kalkylbladsfil efter att några rader har bokförts, genereras ett miljöavtrycksfelsblad med de rader som inte bokförts.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c