Baidu och gruppinställningar

Adgroup Details

Ad Group Name: Ett annonsgruppsnamn som är unikt i kampanjen. Maxlängden är 15 dubbelbyte-tecken.

Status: Annonsgruppens visningsstatus: Aktiv eller Pausad. Standardinställningen för nya annonsgrupper är Aktiv.

Budget Options

Bid: Den maximala kostnaden per klick (CPC) för en annons eller kostnad per 1 000 visningar (CPM) för en annons, beroende på modell för annonsnätverk och kampanjpriser. Anbud på nyckelordsnivå åsidosätter det här värdet.

Om en annonsgrupp med ett CPC-bud finns i en optimerad portfölj tillämpas det angivna anbudet för en dag. Därefter lägger optimeringsfunktionen anbud enligt egna beräkningar.

Negative Keywords

Negative Keywords: (Valfritt) Alla nyckelord som inte utlöser någon annons när de efterfrågas. Använd följande syntax utan minustecken (-):

  • Negativ bred matchning: keyword (stöds inte av Microsoft Advertising)
  • Negativ frasmatchning: "keyword"
  • Negativ exakt matchning: [keyword]

Avgränsa flera värden med kommatecken eller ange dem på separata rader. Du kan ange eller klistra in upp till 2 000 negativa nyckelord i en åtgärd.

NOTE
  • Den maximala längden per nyckelord är 30 enkelbyte- eller 15 dubbelbyte-tecken.
  • Baidu tillåter endast en matchningstyp per nyckelord per annonsgrupp. Annonsgrupp 1 kan till exempel inte innehålla båda "keyword" och [keyword].
  • Du kan ange negativa nyckelord på kampanj- och annonsgruppsnivå från antingen kampanj- och annonsgruppsinställningarna eller från Keywords > Negatives vy. Negativ på kampanjnivå tillämpas på annonsgruppsnivå.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c