Sprida lagerflödesdata via mallar

Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo! Japan Ads (endast borttagningsåtgärder), och Yandex endast konton

När du har skapat en annonsspecifik feed-mall och associerat en feed-fil eller en Google eller Microsoft säljcenterkonto med det kan du dynamiskt skapa annonser genom att sprida flödesuppgifterna via mallen enligt inställningar för feed-data. Under spridningen ersätts kolumnnamnen i mallen med datavärden i feeden, och de genererade kampanjerna och deras komponenter har standardinställningarna om inte mallen anger något annat. Beroende på mallalternativen skapar Search, Social och Commerce antingen en ny kontostruktur (kampanjer, annonsgrupper, nyckelord) för annonserna eller mappar annonserna till den befintliga kontostrukturen.

När nya feed-data innehåller nya datavärden för ett objekt, eller mallen har ändrats, tas befintliga annonser bort och nya skapas. Om den enda förändringen är Google Ads Param 1 och Param 2, så uppdateras bara dessa värden. Dubblerade annonser (samma annonskopia och landningssida) skapas aldrig.

När du sprider data kan du eventuellt förhandsgranska genererade data i en kampanjhierarkivy, generera en kalkylbladsfil för granskning eller generera en kalkylbladsfil för omedelbar publicering i annonsnätverket. När varje spridningsåtgärd har slutförts läggs en spridningssammanfattning till på fliken Spridningar, som anger antalet för varje entitetstyp som skapades, pausades eller skulle tas bort baserat på spridningen. Om du inte skickar data direkt kan du förhandsgranska dem och publicera dem senare.

Sprid feed-filer från Templates tab

 1. Klicka på Search> Campaigns >Advanced (ACM) som öppnas i Templates -fliken.

 2. Markera kryssrutan bredvid mallarna som ska spridas.

 3. Klicka på i verktygsfältet Propagate och välj sedan något av följande alternativ:

  • Propagate Only: Visa spridda data på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar. Du kan fortfarande publicera data för en komponent och dess underkomponenter senare från Templates -fliken.

  • Propagate and Preview: Skapa en kalkylbladsfil (med namnet "<feed file name>_<template name>"), som finns i Bulksheets visa för granskning (men inte på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads tabbar). Du kan senare publicera kalkylbladsfilen från Bulksheets vy.

   När den resulterande kalkylbladsfilen är större än 2 MB är filen i ZIP-format. Du behöver inte packa upp filen för att publicera den.

  • Propagate and Post to SE: Skapa en kalkylbladsfil (med namnet "<feed file name>_<template name>") som står i kö för publicering i annonsnätverket. Kolumnmallsfilen finns i Bulksheets vyn, men den är inte tillgänglig på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar.

   När den resulterande kalkylbladsfilen är större än 2 MB är filen i ZIP-format.

  "Sista Prop. Status" visas i kolumnen jobbstatus för de tillämpliga mallarna.

  När varje spridningsåtgärd har slutförts läggs en spridningssammanfattning till i Propagations som anger antalet entitetstyper som skapades, pausades eller togs bort baserat på spridningen. Beräkningen inkluderar inte ändringar som gjorts i annonsnätverkets egen annonsredigerare.

Sprid feed-filer från Feeds list

 1. Klicka på Search> Campaigns >Advanced (ACM).

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Feeds.

 3. Markera kryssrutan intill matningsfilen.

 4. Ovanför datatabellen klickar du Propagate/Post Feed Data och välj sedan något av följande alternativ:

  • Propagate Only: Visa spridda data på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar. Du kan fortfarande publicera data för en komponent och dess underkomponenter senare från Templates -fliken.

  • Propagate and Preview: Skapa en kalkylbladsfil (med namnet "<feed file name>_<template name>"), som finns i Bulksheets visa för granskning (men inte på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads tabbar). Du kan senare publicera kalkylbladsfilen från Bulksheets vy.

   När den resulterande kalkylbladsfilen är större än 2 MB är filen i ZIP-format. Du behöver inte packa upp filen för att publicera den.

  • Propagate and Post to SE: Skapa en kalkylbladsfil (med namnet "<feed file name>_<template name>") som står i kö för publicering i annonsnätverket. Kolumnmallsfilen finns i Bulksheets vyn, men den är inte tillgänglig på Campaigns, Ad Groups, Keywordsoch Ads -tabbar.

   När den resulterande kalkylbladsfilen är större än 2 MB är filen i ZIP-format.

 5. I popup-fönstret markerar du kryssrutan bredvid varje mall som du vill använda för att sprida data från feed-filen. Klicka sedan på Propagate Feed.

  Alla mallar som är associerade med filen visas.

The Templates öppnas och "Last Prop. Status"kolumn visar jobbstatus för tillämpliga mallar.

När varje spridningsåtgärd har slutförts läggs en spridningssammanfattning till i Propagations som anger antalet entitetstyper som skapades, pausades eller togs bort baserat på spridningen. Beräkningen inkluderar inte ändringar som gjorts i annonsnätverkets egen annonsredigerare.

Visa en spridningssammanfattning

 1. Klicka på Search> Campaigns >Advanced (ACM).

 2. Klicka på Propagations -fliken.

 3. Klicka på bredvid mallnamnet Ikon för Visa/redigera inställningar .

Stoppa ett spridningsjobb

Du kan stoppa ett spridningsjobb för lagerfeeddata medan jobbet fortfarande är i kö.

 1. Klicka på Search> Campaigns >Advanced (ACM) som öppnas i Templates -fliken.

 2. I dialogrutanLast Prop. Statuskolumnen bredvid mallnamnet klickar du på Cancel.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c