Aktivera en anpassad aviseringsmall

Du kan aktivera pausade varningsmallar.

  1. Klicka på Search> Insights & Reports >Custom Alerts som öppnas i vyn Varningsmallar.

  2. Gör något av följande:

    • (Om du vill aktivera en enskild mall) I mallraden klickar du inuti Status kolumn och markera Active.

    • (Om du vill aktivera en eller flera mallar) Markera kryssrutan bredvid varje varningsmall som du vill aktivera. Klicka på i verktygsfältet Aktivera . Klicka på Activate.

      Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader."

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c