Låsa och låsa upp en kolumnkonfiguration i kampanjvyer

Om du låser en kolumn "låses" kolumnen och alla andra kolumner till vänster om den i en statisk ruta, och alla kolumner till höger i en annan ruta genom vilken du kan rulla vågrätt.

Ett lås fungerar bara tills du flyttar bort från enhetsvyn. Du kan inte spara den i standardvyn eller den anpassade vyn.

  • (Om du vill låsa en kolumnkonfiguration) Klicka på till höger om kolumnrubriken Nedåtpil och sedan markera Lock Column.

  • (Lås upp en kolumnkonfiguration) Klicka på till höger om en kolumnrubrik i den låsta kolumnuppsättningen Nedåtpil och sedan markera Unlock Column.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c