Ändra status för nyckelord och negativa nyckelord

Du kan pausa ett aktivt söknyckelord om du vill inaktivera budgivning. Du kan återuppta offerten senare genom att ändra status till aktiv.

Du kan också ta bort aktiva eller pausade söknyckelord eller negativa nyckelord. Borttagna nyckelord/negativa nyckelord tas bort från annonsnätverket. De är fortfarande synliga, men du kan inte ändra dem.

 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns på huvudmenyn. Klicka på Live> Keywords > [Keywords | på undermenyerna Negatives].

 2. (Valfritt) Filtrera listan så att den innehåller specifika nyckelord eller negativa nyckelord.

 3. Markera kryssrutan bredvid varje nyckelord eller negativt nyckelord vars status du vill ändra.

  Tips om hur du markerar flera rader finns i "Markera flera rader".

 4. Klicka på statusknappen i verktygsfältet:

  • (Endast dolda nyckelord) Om du vill aktivera raderna klickar du på Aktivera .

  • (Endast dolda nyckelord) Om du vill pausa raderna klickar du på Paus .

  • Om du vill ta bort raderna klickar du på Mer och väljer Delete. Klicka på Delete i bekräftelsemeddelandet.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c