Datakrav för dataflöden som använder ett transaktions-ID

Här följer rubrikfälten och motsvarande datafält som krävs för varje typ av feed-fil.

NOTE
  • Rubrikerna kan placeras i vilken ordning som helst så länge som data i efterföljande rader följer samma ordning. Om du inte inkluderar någon rubrik måste dataradernas ordning vara konsekvent med varje matningsfil.
  • Varje rad i matningsfilen måste innehålla data för en transaktion, och transaktionen måste identifieras med ett transaktions-ID.
Rubrikfält/kolumnnamn
Typ
Beskrivning
Transaktions-ID (ev_transid)
Skiftlägeskänslig sträng
Den annonserargenererade identifierare som är associerad med transaktionen. Eftersom taggen Adobe Advertising conversion-tracking används för onlinedelarna av transaktionen måste det vara samma som transaktions-ID:t (ev_transid) som Adobe Advertising har angett för den tidigare delen av transaktionen. Detta innebär att konverteringstaggen för onlinedelen av transaktionen måste innehålla ett konverteringsmått för ett unikt transaktions-ID.

Obs! Adobe Advertising använder ID:t för att hitta gamla transaktionsdata och uppdatera dem enligt ett överenskommet infogningsläge (till exempel för att ersätta befintliga data eller för att förstärka dem med nya data).
Transaktionsdatum
DateTime
Datum för transaktionen. Formatet måste vara konsekvent för varje transaktion.
Klientspecifik konvertering
Sträng
En konvertering som spåras (till exempel transaktionstyp eller belopp). Diskutera de konverteringar som ska ingå i implementeringsteamet för Adobe Advertising innan du påbörjar feeden.

Exempel

Följande exempelfil innehåller data för två konverteringsmått (Produkt och Intäkter).

Transaction ID,Transaction Date,Product,Revenue
12345,2010-02-17,Coffee,15.00
12346,2010-02-17,Tea,42.00
12347,2010-02-17,Coffee,22.00
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c