Redigera kolumnfilter

Redigera en filteruppsättning

 1. Klicka Filter i verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i filterinställningarna:

  • Klicka på om du vill lägga till ett filter Lägg till filter ADD FILTER och gör sedan följande:

   1. (Valfritt) Om du vill filtrera kolumnnamnen efter textsträng anger du söksträngen i dialogrutan ADD FILTER indatafält.

   2. Välj ett kolumnnamn på kolumnmenyn.

   3. Definiera filtret i kolumnen:

    • (Filter utan inmatningsfält) Klicka Nedåtpil bredvid den andra menyn markerar du kryssrutorna intill varje värde som ska inkluderas och klickar sedan på Uppdatera filter.

    • (Filter med inmatningsfält) Välj en operator på den andra menyn, ange önskat värde och klicka sedan på Uppdatera filter.

     Om du t.ex. har valtClicks" och bara vill returnera rader med fler än 100 klick, välj sedan greater than" och ange 100 i indatafältet.

     Beroende på datatypen kan tillgängliga operatorer inkludera greater than, less than, equals, contains, doesn’t contain, starts with, ends with, no value, eller has value, before, after, eller no date.

     Obs! Textvärden är inte skiftlägeskänsliga. Om du t.ex. söker efter kampanjer med"lån" i namnet innehåller resultatet"konsumentlån" och"låneansökningar".

  • Om du vill redigera ett befintligt filter klickar du på filtret, ändrar filterdefinitionen och klickar sedan på Uppdatera filter.

  • Om du vill ta bort ett befintligt filter klickar du X bredvid filterdefinitionen.

 3. (Keywords endast visa; valfritt) Markera eller avmarkera inställningen tillInclude rows with no performance data."

  note warning
  WARNING
  Om du väljer det här alternativet ökar sidans inläsningstid.
 4. Klicka på Apply.

Redigera ett enstaka filter

 1. (Om det behövs) Klicka på i filteruppsättningen ovanför datatabellen Mer för att expandera filteruppsättningen.

 2. Ovanför datatabellen klickar du på filterdefinitionen.

 3. Redigera de filter som ska användas:

  1. (Valfritt) Redigera kolumnnamnet på kolumnmenyn.

  2. (Valfritt) Definiera om filtret i kolumnen:

   • (Filter utan inmatningsfält) Klicka Nedåtpil bredvid den andra menyn markerar du kryssrutorna intill varje värde som ska inkluderas och klickar sedan på Uppdatera filter.

   • (Filter med inmatningsfält) Välj en operator på den andra menyn, ange önskat värde och klicka sedan på Uppdatera filter.

    Om du t.ex. har valtClicks" och bara vill returnera rader med fler än 100 klick, välj sedan greater than" och ange 100 i indatafältet

    Beroende på datatypen kan tillgängliga operatorer inkludera greater than, mindre än, equals, contains, innehåller inte, eller börjar med.

    Obs! Textvärden är inte skiftlägeskänsliga. Om du t.ex. söker efter kampanjer med"lån" i namnet innehåller resultatet"konsumentlån" och"låneansökningar".

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c