Krav för Adobe Advertising-annons

Senast uppdaterad: 12 juli 2021 (utom uppdaterade produktnamn och URL för den här sidan)

För sökning, sociala medier och handel mellan Adobe Advertising DSP och Adobe Advertising

Denna policy för annonskrav ("policyn") innehåller kraven för annonser som distribueras via Adobe's On-demand Services for Adobe Advertising ("Services"). Denna policy införlivas genom referens i avtalet mellan Adobe och kunden ("du") med hjälp av On-demand-tjänster. De termer med versaler som används i denna policy men som inte definieras häri får den innebörd som anges i det avtalet.

Adobe förbehåller sig rätten att i sin egen dom avgöra om ett annons, eller den eller de webbplatser till vilka annonsen omdirigerar eller länkar, strider mot kraven i denna policy, i vilket fall Adobe kan avslå ett sådant annons och/eller säga upp eller avbryta tillgången till tjänsterna på denna grund.

Utöver kraven som anges nedan och i avtalet måste ni uppfylla kraven som ställs av varje mediekälla där ni placerar era annonser, samt de krav som ställs av någon utbudssidans plattform (SSP) eller annan plattform som används för att leverera era annonser. Det är ditt ansvar att förstå och följa de policyer som tillämpas av utgivare och plattformar genom vilka ni levererar annonser.

Krav för annonsinnehåll

Krav på kreativitet

Alla annonser som ni överför, lagrar, visar, distribuerar eller på annat sätt gör tillgängliga via On-demand-tjänsterna måste överensstämma med annonsspecifikationerna i Adobe Advertising Ad Specials, som kan komma att revideras av Adobe emellanåt.

Förbjudna annonser

Ni måste se till att era annonser och de webbplatser till vilka en annons länkar eller omdirigering inte innehåller eller befordrar något av följande:

 • Ogiltigt innehåll. Annonserna får inte innehålla olagligt innehåll eller främja, uppmuntra eller underlätta olaglig verksamhet, produkter eller tjänster. Detta omfattar, men är inte begränsat till, innehåll, produkter, aktiviteter eller tjänster som innefattar användning av olaglig narkotika eller drogparaferi (oavsett om den är olaglig på statlig eller federal nivå) eller strider mot värdepapperslagstiftningen. I denna policy är annonser för innehåll, produkter, verksamheter eller tjänster som rör marijuana eller hampa eller derivat av dessa ämnen, t.ex. canabidiol (CBD), förbjudna, med följande undantag: 1) Hamphärledda CBD-produkter (men inga andra CBD- eller THC-produkter) i USA, och 2) canabis-produkter i de tillåtna kanadensiska provinserna, som båda omfattas av a) som tidigare har ingått det tillämpliga Adobe Rider, b) uppfyller Adobe kraven på tillbörlig aktsamhet och c) enligt vad som tillåts av medieleverantörerna och gällande lagstiftning. tillåtna kanadensiska provinser: provinserna Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island och Saskatchewan.

 • Överträdelse av en annan persons rättigheter eller avtal. Annonserna får inte bryta mot eller bryta mot någon annans rättigheter eller kontrakt eller främja någon produkt eller tjänst som bedriver sådan verksamhet. Detta inkluderar intrång i immateriella rättigheter och brott mot sekretess, publicitet eller andra personliga eller egna rättigheter, inklusive främjande av fildelningstjänster som huvudsakligen används för att göra intrång i upphovsrätten.

 • Våld eller farlig verksamhet. Annonserna får inte främja eller avbilda våldsamma eller farliga aktiviteter eller material, inklusive innehåll som är stötande, sensationellt, gory, obscen eller som främjar eller avbildar fysiska skador, skador eller missbruk, vapen (inklusive vapenmodifiering eller tillbehör), ammunition, fyrverkerier eller andra explosiva material.

 • Felaktiga eller vilseledande annonser. Annonser får inte innehålla innehåll som är falskt, vilseledande eller bedrägligt. Detta inkluderar annonsinställningar som ställer in orealistiska förväntningar för användare, döljer det mål som användarna kommer att dirigeras till efter att de klickat på en annons, omdirigerar eller länkar till en webbplats som felaktigt representerar sig själv som en annan tjänst, simulerar systemvarningar eller varningar (t.ex. från ett operativsystem eller mobilprogram) eller som på ett förvirrande sätt liknar en annan produkt eller ett annat program. Alla erbjudanden om"kostnadsfria" eller rabatterade produkter eller tjänster måste innehålla tydliga och korrekta upplysningar om alla villkor eller andra krav för att kunna göra anspråk på sådana erbjudanden som är förenliga med kraven i lagstiftningen. Alla påståenden måste vara korrekta och sanningsenliga.

 • Skadliga annonser. Annonserna får inte innehålla eller marknadsföra virus, spionprogram eller skadlig programvara, eller länka till webbplatser som innehåller sådan programvara eller sådana produkter. Detta innefattar att främja hackningsprogramvara, cheating services och andra erbjudanden som är utformade för att utföra obehöriga åtgärder. Dessutom får annonser inte innehålla innehåll som är trakasserande, hotande, nedsättande, nedsättande, diskriminerande, stötande eller på annat sätt stötande.

 • Förfalskade produkter. Annonserna får inte marknadsföra eller avbilda förfalskade eller falska produkter, inklusive falska dokument, såsom pass eller officiella pappersverk.

 • Sexuellt antydande innehåll. Annonserna får inte innehålla innehåll som innehåller eller främjar sexuellt förslagsfullt innehåll, t.ex. nakenhet, pornografi, vuxentjänster eller underhållning, eller antydande eller explicita utdrag eller språk.

 • Onlineapotek. Ads får inte göra reklam för apotekstjänster som gör receptbelagda eller OTC-läkemedel tillgängliga för inköp online.

 • Sjukvård. Annonserna får inte innehålla påståenden om icke-statliga produkter eller tjänster som saluförs på ett sätt som direkt eller indirekt visar att de är effektiva för att förebygga, behandla eller bota sjukdomar eller sjukdomar. Reklamen får inte annonsera allmänna tester direkt till konsumenter såvida de inte godkänts eller licensierats av regeringen eller rekryterats i kliniska prövningar.

 • Tobak. Annonserna får inte erbjuda eller främja försäljning eller användning av tobaksvaror eller paraferi, inbegripet elektroniska cigaretter.

 • Profanity, vulgärt eller obscent language. Annonserna får inte innehålla svordomar, vulgärt eller oanständigt språk. Annonserna får inte heller innehålla språk som avser att åstadkomma samma effekt, men som döljer svordomheten.

 • Ad Ads. Annonserna får inte främja eller ha samband med hatfyllt tal eller religiös intolerans och får inte nedvärdera en individ eller grupp på grundval av ras eller etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, medicinskt eller genetiskt tillstånd, ålder, nationalitet eller nationellt ursprung, veteranstatus, flyktingstatus, invandringsstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller andra egenskaper som har samband med systemisk diskriminering eller marginalisering.

 • Känsliga händelser. Det är inte säkert att annonser drar nytta av eller saknar rimlig känslighet för naturkatastrofer, konflikter, dödsfall, epidemi, pandemier, tragiska händelser eller allmän rädsla.

 • Pyramidscheman. Annonserna får inte främja pyramidformationer, marknadsföringsmöjligheter på flera nivåer, kedjebrev eller andra"snabba upp"-scheman. Alla annonser som innehåller inkomstgenererande möjligheter måste innehålla en fullständig förklaring av affärsmodellen.

 • Försäljning av kroppsdelar. Annonserna får inte främja försäljning av kroppsdelar eller kroppsvätskor.

 • Distraherande annonser. Annonserna får inte innehålla distraherande, oönskade eller obehagliga funktioner eller innehåll, inklusive autouppspelade funktioner (t.ex. annonser som automatiskt spelar upp ljud eller video), innehåll som blinkar, skakar, pulsar, blinkar eller innehåller extremt animerade objekt, text eller bilder, lokalt delade objekt (inklusive Flash cookies och lokal lagring i HTML5) och annonser som stör användarupplevelsen (t.ex. genom att lägga över annat innehåll ).

 • Politiskt innehåll. Politiskt innehåll omfattar kommunikation som (1) betalas för av valfri kandidat till ämbetet (federala, statliga, lokala eller internationella) eller kandidatens kampanj, (2) betalas för av en enhet som är registrerad eller rapporterar enligt lagstiftningen om kampanjfinansiering i en jurisdiktion (federala, statliga, lokala eller internationella), (3) uttryckligen förespråkar eller mot en tydligt identifierad kandidat (federala, statliga, lokala eller internationella), eller (4) på annat sätt regleras under någon jurisdiktion kampanjens finansrätt. Detta förbud omfattar, men är inte begränsat till, annonsering av lobbying som direkt eller indirekt har samband med val, politiska kampanjer, kandidat till ämbetet, omröstning, röstningsinitiativ, lagstiftning eller folkomröstning.

Begränsade annonser

Annonser som innehåller innehåll i nedanstående kategorier tillåts med särskilda begränsningar som beskrivs nedan. Begränsningarna baseras på lagar och bestämmelser, branschens bästa praxis och andra affärshänsyn.

 • Alkohol. Annonser som marknadsför eller marknadsför alkoholhaltiga drycker och alkoholföretag är endast tillåtna om de uppfyller tillämpliga lagar och självreglerande regler. Alkoholannonser är till exempel inte avsedda för minderåriga och kan bara köras i länder som tillåter annonser för alkohol. Inga annonser får dock glamorera eller avbilda för hög alkoholkonsumtion.

 • Spel. Annonser som innehåller spelrelaterat innehåll, bland annat genom att främja kasinon, lotterier och andra spel med chans (online eller offline), får endast främjas i enlighet med gällande lagar. Inga annonser får dock glamorera eller skildra överdrivet spelbeteende eller ge en missbild av oddsen eller riskerna med spel.

 • Läkemedelsannonser. Annonser som främjar förskrivning och receptbelagda läkemedel måste följa gällande federala och lokala lagar, förordningar och riktlinjer.

 • Finansiella produkter och tjänster. Annonser som marknadsför finansiella produkter eller tjänster till konsumenter måste följa gällande federala och lokala lagar, förordningar och riktlinjer och måste uppge alla tillämpliga avgifter. Annonserna får inte främja dagslån, lån som kräver fullständig återbetalning inom 60 dagar eller mindre från det datum då lånet utfärdades, titellån eller pantverkstäder. Annonser för inteckningar, billån, studentlån och revolverande kreditramar är tillåtna under förutsättning att URL:er på ett tydligt sätt anger nyckelvillkor som minsta och längsta återbetalningsperiod, årlig procentsats och representativa exempel på den totala lånekostnaden, inklusive eventuella avgifter.

 • Cryptocurrency och Blockchain Services. Annonser som främjar kryptovaluta eller andra blockkedjerelaterade produkter eller tjänster måste uppfylla tillämpliga federala och lokala lagar, förordningar och riktlinjer och får inte marknadsföra produkter eller tjänster som rör oregistrerade värdepapperserbjudanden, icke-fungibla tokens eller försäljning eller utfärdande av särskilda kryptografiska token. Annonser för plattformar för kryptovalutautbyte och plånbokstjänster är tillåtna under förutsättning att alla tillämpliga avgifter anges tydligt och även under förutsättning att den annonserade tjänsteleverantören är en federalt registrerad penningtjänstverksamhet. Det är tillåtet att annonsera för leverantörer av blockchain-analystjänster som stöder transaktionsövervakning och andra efterlevnadsfunktioner.

 • Annonser relaterade till viktförlust. Tillägg som främjar viktminskning eller aptitnedsättande tabletter och kosttillskott är inte tillåtna, inklusive produkter som innehåller humant koriongonadotropin (hCG). Det är inte säkert att annonser kan leda till osannolika eller farliga viktminskningsanspråk eller ge upphov till bedrägliga bilder före och efter viktminskning.

Reklam för underåriga

Annonserna får inte använda personuppgifter för att avsiktligt rikta sig till användare under 16 år. Förutom de förbjudna annonser och begränsade annonser som anges ovan, är det inte säkert att annonser medvetet marknadsför eller annonserar följande produkter eller tjänster till användare under 18 år:

 • Alkoholhaltiga drycker och tillbehör
 • Projektilt, BB- eller pelletkanoner
 • Säkerhetscertifikat för handvapen
 • Aerosolfärg eller kliande kräm som kan skada egendom
 • Alla ämnen/material som innehåller Salvia divinorum eller Salvinorin A
 • Dietkosttillskott
 • Tanning i en ultraviolett garvningsenhet
 • Spel- och spelprodukter, inklusive lotterier
 • Varumärke som tatuering, kroppspiercing eller permanenta kosmetika

Riktade annonser

Tjänsterna får inte användas för att rikta annonser till användare eller utesluta användare från målanpassning, bland annat för att rikta om användare baserat på besök på era webbplatser eller andra onlinetjänster, på ett sätt som innebär att ni är medvetna om potentiellt känslig information om dem.

 • Förbjuden målinriktning. Annonserna får inte riktas till eller riktas mot en målgrupp på grundval av någon av följande faktorer, vare sig kända eller härledda:

  • Religiösa eller liknande trosuppfattningar eller anknytningar
  • Ras, färg eller etnisk tillhörighet
  • Sexuell historia, intressen eller läggning
  • Transgensidentifiering
  • Allmän eller biometrisk information
  • Negativ ekonomisk status (t.ex. kreditpoäng), kriminalregister, historia eller fällande domar
  • Sjukdoms- eller läkarjournaler, inklusive förskrivningar
  • Relationer eller relationsstatus i samband med personliga umgänge (t.ex. skilsmässa, eftergift)
  • Missbruk och trauma, inklusive status som offer för brott, missbruk eller traumatiska händelser
  • medlemskap i en marginaliserad eller sårbar grupp, inbegripet baserat på social invandring eller flyktingstatus
 • Europeiska unionen. Dessutom får annonser i EU inte riktas till eller riktas mot en målgrupp på grundval av följande faktorer, oavsett om de är kända eller kan härledas till användaren:

  • Politisk anknytning
  • medlemskap i fackföreningar
  • Andra särskilda kategorier av personuppgifter
 • Hälsorelaterad målinriktning. Du får inte använda tjänsterna för att samla in känsliga hälsorelaterade uppgifter eller för att dra slutsatser om användarnas känsliga hälsobehandlingar eller medicinska behandlingar. Du får inte använda tjänsterna för att rikta annonser mot någon av följande former: cancer, psykiska hälsorelaterade tillstånd eller sexuellt överförbara sjukdomar. Avsikten med annonserna är att de ska vara icke-känsliga hälsotillstånd, bland annat akne, allergier, tandkött, syn, halsbränna, kyla och influensa, sinus, huvudvärk, ryggsmärta, första hjälpen, halsont, blodsockerhantering, kost och träning, hårborttagning samt vitaminer och kosttillskott.

Ingen diskriminering

Ni får inte använda tjänsterna för att diskriminera personer i strid med lagen, bland annat genom att målinrikta vissa grupper av människor felaktigt för annonsering, på ett felaktigt sätt utesluta vissa grupper av människor från att se annonser eller genom att erbjuda diskriminerande innehåll i annonser. Du ansvarar för att använda tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt för att undvika diskriminering av skyddade klasser, inklusive, men inte begränsat till, att säkerställa att era annonser inte har olika påverkan på skyddade klasser.

recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755