Riktlinjer för godtagbar hälsosegmentering för Adobe

För Adobe Advertising DSP ochAdobe Advertising Search, Social, & Commerce

I följande riktlinjer beskrivs oacceptabla och godtagbara hälsorelaterade målgruppssegment. De rekommenderar också taktik att använda som alternativ till att inrikta sig på hälsorelaterade målgruppssegment.

Dessa riktlinjer sammanfattas i Network Advertising Alliance (NAI).

Se även Krav för annonsering på Adobe för att avgöra om ett hälsorelaterat målgruppssegment är användbart enligt Adobe:s målinriktningspolicy för annonsering.

Hälsosegment som inte ska användas

 • Segment som bygger på skyddad hälsoinformation (PHI)*, patientjournaler, läkemedelsrecept eller liknande hälsokällor eller medicinska källor som ger faktiska kunskaper om användarens tillstånd eller behandling.

  * Adobe Advertising is not a HIPAA-klar lösning.

 • Segment som avser hälsotillstånd (eller relaterade behandlingar), t.ex. någon form av cancer, psykisk hälsa, drogmissbruk, sexuellt överförbara sjukdomar, sjukdomar som främst drabbar barn eller andra känsliga hälsotillstånd som inte kan behandlas med läkemedel som är under kontroll (t.ex. diabetes, psoriasis, reumatoid artrit eller sjukdomar som fibromyalgi).

 • Segment som är beroende av en användares eller enhets tidigare webbaktivitet, appanvändning eller visade en innehållsaktivitet som uttrycker ett intresse för en känslig hälsorelaterad eller medicinsk sjukdom eller behandling (enligt beskrivningen i avsnittet ovan).

Hälsosegment som kan användas

Alla följande måste vara true:

 • Målgruppssegmentet måste omfatta minst 10 % av målpopulationen.

 • Målgruppssegmentet bygger endast på demografisk information som ålder, kön, utbildningsnivå och/eller boende.

 • Namnet på målgruppssegmentet är märkt på ett sådant sätt att det baseras på målgruppens demografiska sammansättning och inte är märkt med ett hälsotillstånd (t.ex."kvinnor över 50" men inte"bröstcancer" eller"hudvård" men inte"acne-sjuka").

Ytterligare rekommenderad taktik

 • Rikta er till geografiska områden där målgruppen är mycket benägen och/eller om det finns yrken/profiler som indexerar högt.

 • Använd kontextuell målgruppsanpassning för nyckelord som indexeras högt med, men som inte uttryckligen relateras till drogmissbruk eller är knutna till någon målgrupp.

 • Rikta in er på demografiska segment som indexerar mycket mot er målgrupp.

recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755