Adobe Advertising Cookies advertising-cloud-cookies

Adobe Advertising (tidigare Adobe Advertising Cloud) använder cookies för att mappa annonsengagemangshändelser till konverteringshändelser och, eventuellt, för att använda informationen för att optimera annonserbjudanden.

NOTE
Taggen Adobe Advertising Javascript som använder Tjänsten Adobe Experience Cloud ID (ECID) skapar cookies från första part i Experience Cloud s_ecid, inte Adobe Advertising cookies.
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
ID:n och tidsstämplar (i formatet yyyymd) för visningsklickningar
Förfallotid
15 minuter
Användning
En cookie från tredje part som används för att avgöra om en klickhändelse på en displayannons gäller för en Adobe Analytics-träff
Plats
everesttech.net
Storlek
52 byte
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Kodade ID:n och tidsstämplar för annonsinsatser med hjälp av spårning i Adobe Advertising DSP
Förfallotid
1 år
Användning
En cookie från tredje part som lagrar användarinteraktioner med annonser, t.ex."last see ad xyz123 on June 30, 2016"
Plats
everesttech.net
Storlek
Variabel; data är kodade och vanligtvis mindre än 1 kB
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Tidsstämplar för surfens senaste besök på annonsörens webbplats och surfens senaste sökklick samt det ef_id som skapades när användaren klickade på en annons
Förfallotid
1 år
Användning

En cookie från första part som kopplar surfer-ID till relevanta målgruppssegment och konverteringar

Information om det senaste besöket används för att optimera sidladdningstiden genom att man undviker onödiga förfrågningar om att Adobe servrar.

Information om den senaste klickningen hjälper till att avgöra om en konverteringshändelse är resultatet av en klickning eller en genomgång (konvertering som är ett resultat av visningar men inga klick).

Plats
Annonsörens toppnivådomän (till exempel example.com)
Storlek
Variabel, men vanligtvis 50-150 byte

(ev_sync_ax, ev_sync_bk, ev_sync_dd, ev_sync_fs, ev_sync_ix, ev_sync_nx, ev_sync_ox, ev_sync_pm, ev_sync_rc, ev_sync_tm, ev_sync_yh)

Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Det datum då synkronisering utförs, i formatet åååmmdd
Förfallotid
Det datum då synkronisering utförs, i formatet åååmmdd
Användning
En tredjeparts-annonsspecifik cookie som synkroniserar Adobe Advertising surfer-ID med partnerannonsutbytet. Den skapas för nya surferingar och skickar en synkroniseringsbegäran när den har gått ut.
Plats
everesttech.net
Storlek
8 tecken
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Webbläsar- och surfares-ID
Förfallotid
1 år
Användning
Skapas efter att en användare först klickat på en klientannons och används för att mappa aktuella och efterföljande klickningar med andra händelser på klientens webbplats
Plats
everesttech.net
Storlek
~27 tecken
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Sessions-ID
Förfallotid
När webbläsaren stängs
Användning
En cookie för webbläsarsession från tredje part; en cookie används för alla konton
Plats
everesttech.net
Storlek
~16 tecken
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Adobe Advertising DSP (Demand Side Platform)-ID
Förfallotid
2 år
Användning
En cookie från tredje part som lagrar det DSP-ID som motsvarar surfer-ID:t i cookie-filen everest_g_v2
Plats
everesttech.net
Storlek
~20 byte
Attribut
Beskrivning
Information lagrad
surfer-ID
Förfallotid
91 dagar
Användning
Cookien har angetts i förstahandsdomänen men används inte än
Plats
Annonsörens toppnivådomän (till exempel example.com)
Storlek
16 byte
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f