Konfigurera ett FTP-konto för överföring av kalkylblad

Du kan också överföra kalkylbladsfiler för annonsnätverk som stöds till ett angivet FTP-konto för hämtning och automatisk bokföring. Katalogen genomsöks varje timme och nya filer publiceras i den ordning som de tas emot.

Hämtade kalkylbladsfiler, och eventuella felfiler som skapas vid publiceringen, visas i Bulksheets vy.

NOTE
Om du även överför lagerfeedfiler via FTP använder du en separat FTP-katalog för kalkylbladsfiler.
  1. Kontakta kontoteamet på Adobe för att konfigurera ett FTP-konto för överföring av kalkylbladsfiler.

    Kontoteamet på Adobe tillhandahåller FTP-platsen samt ditt användarnamn och lösenord.

  2. (Valfritt) Om du vill få e-postmeddelanden om kalkylbladsfiler som bearbetas från ditt FTP-konto ber du ditt kontoteam på Adobe.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c