De interface about-the-interface

De gebruikersinterface van Adobe Campaign is gebaseerd op concepten die voor alle oplossingen van Adobe Experience Cloud gemeenschappelijk zijn.

Deze interface is bedoeld voor webbrowsers. Het is volledig resizable en past daarom automatisch aan de media aan waarop het wordt gebruikt: Desktopcomputer of tablet. Elk element is compatibel met het gebruik van een muis of touchscreen.

Afhankelijk van uw contract en gebruikersrechten kunnen de interface, mogelijkheden en opties voor campagnes waartoe u toegang hebt, variëren. Het is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

De taal wordt ingesteld bij de installatie en kan daarna niet worden meer gewijzigd.

Om zich aan te passen aan de verschillende toepassingen en nieuwe functies die worden aangeboden, worden de gebruikersinterface van Adobe Campaign en alle elementen ervan regelmatig bijgewerkt. Het is mogelijk dat er verschillen optreden tussen de versie die u gebruikt en de schermen die in dit document worden weergegeven.

De navigatieprincipes gelden voor al deze oplossingen.

De belangrijkste stappen voor het maken en organiseren van een marketingcampagne met Adobe Campaign zijn:

  • Voorbereiden - In deze eerste fase kan de gebruiker de noodzaak, de intentie en het doel van de campagne formaliseren: het maken van het marketingplan, het identificeren van het doel, het definiëren van de wijze van maken en maken, de verwachte resultaten en de betrokken personen.
  • Targeting - De doelfase stelt de gebruiker in staat om de wijze van gegevensverzameling, hun structuur, hun segmentatie, publiek, zaden en tests, filteromstandigheden voor het ontwerpen, enz. te definiëren. Tijdens deze fase kunt u ook de methode voor abonnementen en abonnementen instellen. Zie Profielen en publiek.
  • Berichten en inhoud maken - In deze fase worden de communicatiekanaal. U kunt ook ontwerpen landingspagina's om profielen te verkrijgen of bij te werken, en uw gegevensbestand uit te breiden. Zie Een e-mail maken, Een SMS-bericht maken, Een pushmelding maken, Een bericht in de app maken, Een directe postbezorging maken.
  • Testen en verzenden - In de uitvoeringsfase kan de gebruiker de verschillende validatiestappen (inhoud, doel) uitvoeren, met name via voorvertoningsschermen en door een bewijs naar de fiatteurs te sturen, voordat hij of zij het document verzendt. Zie Testen en verzenden.
  • Toezicht en rapportage - Zodra de campagne is uitgevoerd en de verschillende berichten zijn verzonden, staat dit stadium de gebruiker toe om de verschillende statussen van te verzamelen verzendt, en de het volgen en controle informatie. De campagne- en leveringsverslagen worden opgesteld om de impact van de campagne en de activiteiten van de ontvangers te volgen. Zie Rapportageinstrumenten.
  • Automatiseren - In deze fase zijn aanvullende factoren van belang, zoals de implementatiemethoden van het import-/exportmechanisme, de modi voor gegevensbeheer en -update, de identificatie van persoonsgegevens op maat, enz. zijn gedefinieerd. Zie Werkstromen en gegevensbeheer.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff