De lidmaatschappen uitbreiden naar een applicatiebron extending-the-subscriptions-to-an-application-resource

In Adobe Campaign worden gegevens van kenmerken van mobiele apparaten opgeslagen in Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp) bron waarmee u de gegevens kunt definiëren die u van de abonnees van uw toepassingen wilt verzamelen. Raadpleeg voor meer informatie over aangepaste bronnen deze pagina.

Deze bron kan worden uitgebreid om gegevens te verzamelen die u van het mobiele apparaat naar Adobe Campaign wilt verzenden.

 1. Selecteer in het geavanceerde menu dat u opent via het Adobe Campaign-logo achtereenvolgens Administration > Development en Custom resources.

 2. Klikken Create en kiest u Extend an existing resource -optie.

 3. Selecteer de Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp) bron en klik op Create.

 4. In de Fields categorie Data structure , definieert u de klantgegevens die u van uw mobiele toepassing wilt ophalen door op de knop Add field knop.

  note note
  NOTE
  Als u meerdere mobiele toepassingen beheert, moeten alle velden die door al uw toepassingen worden gebruikt, worden vermeld. De iOS- of Android-aanroep voor verzamelen van PII's bepaalt welke velden door elke toepassing worden vastgelegd.

 5. Voeg een Label en ID naar uw nieuwe veld. Selecteer de velden Type.

 6. In de Link to profiles , configureert u de afstemmingssleutel die wordt gebruikt om de profielen van de Adobe Campaign-database te koppelen aan de abonnees van uw toepassingen, zoals de e-mail.

  Voor uw In-App-berichten kunt u slechts één afstemmingssleutel definiëren voor al uw mobiele toepassingen.

 7. Save en publiceert u uw aangepaste bron. Raadpleeg voor meer informatie over de publicatie van aangepaste bronnen de volgende page.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff