Tellen

De Adobe Campaign REST API kan het aantal records in een aanvraag tellen. Hiervoor gebruikt u de URL die in het dialoogvenster aantal knooppunt.

Voorbeeldverzoek

Om alle diensten te tellen die een messageType waarde die gelijk is aan "sms", een GET-verzoek uitvoeren met de byChannel filter.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/byChannel?channel=sms \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Het keert de diensten terug die aan de filter beantwoorden.

{
  "content": [
    {
      ...
      "messageType": "sms",
      "mode": "newsletter",
      "name": "SVC6",
      ...
    },
    ...
  ],
  "count": {
    "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/byChannel/_count?channel=sms&_lineStart=@iKTZ2q3IiSEDqZ5Nw1vdoGnQCqF-8DAUJRaVwR9obqqTxhMy"
  },
  "serverSidePagination": true
}

Voer een verzoek van de GET uit op aantal URL van knooppunt om het aantal resultaten op te halen.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/byChannel/_count?channel=sms&_lineStart=@iKTZ2q3IiSEDqZ5Nw1vdoGnQCqF-8DAUJRaVwR9obqqTxhMy \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Het retourneert het aantal records.

{
  "count": 26
}
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff