Concepten van gegevensmodellen data-model-concepts

Adobe Campaign bevat een vooraf gedefinieerd datamodel. Dit datamodel kan worden gewijzigd door beheerders die nieuwe bronnen of uitbreidingen aan bestaande bronnen kunnen toevoegen.

CAUTION
Het maken en wijzigen van bronnen zijn gevoelige verrichtingen die alleen door deskundige gebruikers moeten worden uitgevoerd.

Via het menu Administration > Development, dat u kunt openen via het logo van Adobe Campaign, kunt u uw aangepaste bronnen beheren, publiceren en toegang krijgen tot de diagnostische tools.

De data die door Adobe Campaign worden gebruikt, zijn gedefinieerd via verschillende bronnen. U kunt de bestaande datasjabloon verrijken door uw eigen aangepaste bronnen te maken, zoals aankoop- of producttabellen.

Ingebouwde bronnen (zoals campagnes, e-mails of doelgroepen) kunnen niet worden gewijzigd. Maar aangepaste bronnen kunnen wel worden uitgebreid om nieuwe velden toe te voegen.

Extensievelden krijgen een voorvoegsel, zodat ze nooit een conflict veroorzaken met de ingebouwde velden.

NOTE
U kunt een datamodel vertegenwoordiging voor de ingebouwde middelen in vinden deze pagina.

U kunt de schermnavigatie ook configureren op basis van de bron die u hebt gemaakt.

Zo kunt u aangepaste bronnen exporteren en importeren, bijvoorbeeld van een ontwikkelings- naar een productieomgeving. Raadpleeg dit stapsgewijze gebruiksscenario voor meer informatie.

CAUTION
Alleen functioneel beheerders, met Administration rol en toegang tot Alles eenheden hebben toegang tot verzendende logboeken, berichtenlogboeken, trackinglogboeken, uitsluitings- of abonnementlogboeken. Een gebruiker zonder beheerdersrechten kan zich richten op deze logbestanden, maar begint met een gekoppelde tabel (profielen, levering).
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff