Gebruikersbeheer users-management

Over gebruikers about-users

Met Adobe Campaign kunt u een set rollen toewijzen aan uw gebruikers om te bepalen tot welk deel van de interface ze toegang hebben.

De specifieke rollen en de bijbehorende machtigingen worden in de volgende secties nader beschreven: inzicht in rollen en machtigingen.

Beheerders kunnen gebruikers beheren vanuit de Admin Console. Gebruikers worden dan automatisch gesynchroniseerd met Adobe Campaign. Raadpleeg voor meer informatie de Admin Console documentatie.

Ontdek deze functie in video

Als u de gebruikers in Adobe Campaign wilt weergeven, klikt u op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Administration > Users & Security > Users.

Klik op User administration voor toegang tot de gebruikersbeheerinterface van Adobe Campaign.

Verwante onderwerpen:

Type gebruikers type-of-users

Deze gebruikerssegmentatie is niet verplicht, maar een afspiegeling van de meest voorkomende gebruikerstypen in Adobe Campaign.

Deze sectie helpt u de belangrijkste types van gebruikers van Adobe Campaign te begrijpen. Voor meer informatie over specifieke rollen die een gebruiker kan houden (beginleveringen, exporteren, leveringen voorbereiden, enz.), raadpleegt u Lijst met rollen en Groepen en gebruikers beheren pagina's.

We concentreren ons liever op de manier waarop verschillende taken in Adobe Campaign worden verdeeld over de drie belangrijkste typen gebruikers:

 • Functionele beheerders: dit zijn de meest technische gebruikers in uw organisatie.
 • Geavanceerde gebruikers: zij zetten alle elementen op die de marketeers nodig hebben om hun leveringen te verzenden en te controleren.
 • Basisgebruikers: dit zijn de marketeers die hun campagnes personaliseren, leveren en controleren.
NOTE
Functionele beheerders zijn niet hetzelfde als de technische beheerders van Adobe. De technische beheerders van Adobe hebben een interne Adobe-rol die niet toegankelijk is voor klanten. Zij beheren zaken als de provisioning van instanties, hosting, monitoring en toezicht op de infrastructuur en alle technische probleemoplossing.

Functionele beheerders functional-administrators

Functionele beheerders zijn gebruikers die toegang hebben tot de meest technische onderdelen van de interface. Zij beschikken over de rol Administration en zorgen ervoor dat het platform zo is opgezet dat marketeers zich puur kunnen richten op het leveren van hun campagnes.

IMPORTANT
Alleen functionele beheerders, met Administration rol en toegang tot Alles de eenheden hebben toegang tot verzendende logboeken, berichtenlogboeken, trackinglogboeken, uitsluitingslogboeken, propositielogboeken en abonnementlogboeken. Een gebruiker zonder beheerdersrechten kan zich richten op deze logbestanden, maar begint met een gekoppelde tabel (profielen, levering).

Functionele beheerders zijn de enige gebruikers die toegang hebben tot het menu Administration in de Adobe Campaign-interface. Aangezien deze gebruikers toegang nodig hebben tot de technische bronnen, kunt u de meer geavanceerde rollen aan hen toewijzen, zoals de kant-en-klare rollen Administration en Datamodel. Deze rollen worden gecombineerd in de Administrators kant-en-klare beveiligingsgroep. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie hierover.

Hier zijn de belangrijkste taken die ze kunnen uitvoeren:

Geavanceerde gebruikers advanced-users

Geavanceerde gebruikers zijn marketinggebruikers die de meest technische gebruiksscenario's in Adobe Campaign uitvoeren. Zij verzorgen de instellingen van alle elementen die marketeers nodig hebben om hun leveringen te verzenden en te controleren.

Voor dit type gebruiker gelden meer algemene rollen dan bij functionele beheerders, maar deze gebruikers kunnen ongetwijfeld ook een aantal technische bewerkingen uitvoeren. Daarvoor moeten ze bijvoorbeeld de kant-en-klare rollen Export, Generic import of Workflow toegewezen krijgen. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie hierover.

Hier zijn de belangrijkste taken die ze kunnen uitvoeren:

Basisgebruikers basic-users

Dankzij de functionele beheerder en de geavanceerde gebruiker kunnen marketeers hun campagnes personaliseren, leveren en controleren, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de technische configuratie. Daarvoor moeten ze bijvoorbeeld de kant-en-klare rollen Prepare deliveries, Workflow of Start deliveries toegewezen krijgen. Deze rollen worden gecombineerd in de Standard Users kant-en-klare beveiligingsgroep. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie hierover.

Hier zijn de belangrijkste taken die ze kunnen uitvoeren:

 • Programma's en campagnes beheren: marketingcampagnes opzetten en verschillende soorten activiteiten opnemen (e-mails, sms-berichten, pushberichten, workflows, landingspagina's).
 • Profielen en testprofielen beheren: voor het beheer van de geïdentificeerde ontvangers en testontvangers die worden getarget door uw leveringen. Informatie toevoegen in het systeem, zoals voornaam, achternaam, contactgegevens, abonnementen, e-mails, enz.
 • Berichten maken en verzenden: berichten maken, de doelgroep selecteren, de berichtcontent definiëren, samen met de bijbehorende personalisatie-elementen, proefversies uitsturen en het uiteindelijke bericht naar uw doelgroep verzenden.
 • Landingspagina's maken en publiceren: een aantal services maken en beheren die u aan uw klanten wilt aanbieden, zoals formulieren voor abonneren of uitschrijven.
 • Workflows voor campagnes maken en uitvoeren: voor de automatisering van uw campagneprocessen met behulp van workflows.
 • Marketingactiviteiten kunnen worden bijgehouden via de beschikbare rapporten.

Een gebruiker maken creating-a-user

Als u een gebruiker aan een instantie wilt toevoegen, moet u deze eerst in de Admin Console maken voordat u deze in Adobe Campaign Standard beheert.

 1. Ga naar het menu Geavanceerd, selecteer Administration > Users & Security > Users en klik op User administration om Admin Console te openen.

 2. Klik in het deelvenster Admin Console op het tabblad Users.

 3. Klik op Add User.

 4. Op het tabblad User details vult u de gegevens van de gebruiker in, zoals e-mailadres, naam en achternaam.

 5. Van de Assign products een of meer beveiligingsgroepen aan de gebruiker toewijzen. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over beveiligingsgroepen.

  Klik op Save wanneer u klaar bent met de configuratie.

Wanneer de gebruiker is aangemaakt krijgt hij een e-mail waarmee hij wordt doorgestuurd naar het volgende venster. Hier moet de gebruiker een wachtwoord instellen en akkoord gaan met de gebruiksovereenkomst. Vervolgens kan deze gebruiker verbinding maken met uw Adobe Campaign Standard-instantie.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw exemplaar, wordt deze gebruiker gesynchroniseerd met Adobe Campaign Standard.

Vervolgens kunt u controleren of de gebruiker correct is gesynchroniseerd met Adobe Campaign:

 1. Ga naar het menu Geavanceerd Administration > Users & Security > Users en selecteer de gebruiker die u zojuist hebt gemaakt.

 2. Werk de opties Mobile, Time zone of Regional settings bij indien nodig.

 3. Controleer de beveiligingsgroep van uw gebruiker. Hier kunt u zien dat de beveiligingsgroep Administrators aan de gebruiker is toegewezen.

  note note
  NOTE
  Beveiligingsgroepen kunnen alleen worden verwijderd of toegevoegd aan een gebruiker in Admin Console.

 4. Schakel de optie Account disabled in als u deze gebruiker wilt deactiveren.

 5. In het veld Authorized connection zone geeft u aan op welke manier de gebruiker verbinding maakt met deze instantie, bijvoorbeeld via een intern netwerk of VPN.

 6. Klik op Save.

Uw gebruiker kan nu aan de slag met Adobe Campaign Standard.

Video over zelfstudie video

In deze video ziet u hoe u toegangsrechten voor gebruikers beheert.

Er zijn aanvullende Campaign Standard-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff