Informatie over doelgroepen about-audiences

Een doelgroep is een lijst met profielen die zijn gebaseerd op regels en kenmerken.

Met Adobe Campaign kunt u handmatig een doelgroep maken via query's, of automatisch door specifieke workflows te gebruiken. Met Adobe Experience Cloud kunt u ook gedeelde doelgroepen gebruiken. Alle doelgroepen worden opnieuw ingedeeld in een lijst die toegankelijk is via de kaart Audiences op de startpagina van Adobe Campaign, of via de koppeling Audiences.

In Adobe Campaign kunt u verschillende soorten doelgroepen bewerken. Het type doelgroep komt overeen met de manier waarop het is gemaakt:

  • Query: geeft aan dat het publiek is gemaakt met een query over gegevens uit de Adobe Campaign-databank via de publiekslijst. Doelgroepen die op basis van een query worden gedefinieerd, worden bij elk volgend gebruik opnieuw berekend.
  • List: geeft aan dat de doelgroep bestaat uit een een vaste lijst met profielen. Deze lijsten worden gemaakt in een workflow waarbij de datadimensie bekend is bij het opslaan van de doelgroep. Bijvoorbeeld na bepaalde targetingactiviteiten (met name Query) of na de afstemming van data die vanuit een bestand zijn ge├»mporteerd.
  • File: geeft aan dat de doelgroep rechtstreeks is gebaseerd op een workflow voor bestandsimport en dat de datadimensie onbekend was toen de doelgroep werd opgeslagen.
  • Experience Cloud: geeft aan dat de doelgroep is ge├»mporteerd uit Adobe Experience Cloud. Deze optie is alleen beschikbaar als de functionaliteit voor het delen van doelgroepen is geconfigureerd. Zie Een doelgroep importeren uit Adobe Experience Cloud voor meer informatie.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff