Doelgroepen delen met Audience Manager of de People core-service sharing-audiences-with-audience-manager-or-people-core-service

Een publiek importeren importing-an-audience

Dankzij de integratie met de basisservice van mensen kan een publiek rechtstreeks in Adobe Campaign worden geïmporteerd via een technische workflow om uw database te verrijken. Voor meer informatie over publiek het delen in de de kerndienst van Mensen, verwijs naar dit documentatie.

De invoer van publiek/segmenten van de de kerndienst van Mensen in Adobe Campaign kan van Audiences alleen door gebruikers die via IMS zijn verbonden (verificatie via Adobe ID).

 1. Ga naar de Audiences -menu.

 2. Selecteer in de actiebalk de optie Create naar het scherm worden gebracht om een publiek te maken.

 3. Geef het label van het nieuwe publiek op.

 4. Het publiek instellen Type tot Experience Cloud om erop te wijzen dat het publiek dat wordt gecreeerd een publiek is dat van de de kerndienst van Mensen werd ingevoerd.

 5. Van de Name of the shared audience selecteert u het publiek dat u wilt importeren. Alleen segmenten kunnen worden geïmporteerd. De korrelige gegevens met inbegrip van zeer belangrijk-waardeparen, eigenschappen en regels worden niet gesteund.

 6. Selecteer de bijbehorende Shared Data Source.

  Als de geselecteerde gegevensbron wordt gevormd om een encryptiealgoritme te gebruiken, biedt een extra optie u de mogelijkheid om Force reconciliation with a profile. Schakel deze optie in als de optie Channel wordt ingesteld op E-mail of Mobiel (SMS) en als u profielgegevens wilt gebruiken.

  Als u de optie Force reconciliation with a profile en als Channel wordt in de AMC-gegevensbron ingesteld op E-mail of Mobiel (SMS). Vervolgens worden alle gecodeerde gedeclareerde id's gedecodeerd. Een publiek van tekst Bestand met een lijst van alle e-mailadressen/mobiele telefoonnummers wordt gemaakt/bijgewerkt. Op deze manier gaat er geen e-mailadres of mobiele telefoonnummer verloren tijdens het importeren van een gedeeld publiek via deze integratie, zelfs als dat profiel niet bestaat in Campagne. Dit soort publiek kan niet rechtstreeks worden gebruikt, omdat het handmatig moet worden afgestemd met behulp van workflows.

 7. Bevestig om het publiek te maken.

  Het publiek wordt vervolgens geïmporteerd via een technische workflow. Het bestaat uit records waarvan de id ('Bezoeker-id' of 'Opgegeven ID') kon worden afgestemd op de profieldimensie. IDs van de de kernde dienstsegmenten van Mensen die niet door Adobe Campaign worden erkend worden niet ingevoerd.

Uw publiek wordt nu geïmporteerd in uw Adobe Campaign-database. Het importproces duurt 24-36 uur om te synchroniseren, wanneer de segmenten direct uit de de kerndienst of Audience Manager van Mensen worden ingevoerd. Na deze periode kun je het nieuwe publiek in Adobe Campaign vinden en gebruiken.

NOTE
Als u soorten publiek importeert van Adobe Analytics naar Adobe Campaign, moeten deze soorten publiek eerst worden gedeeld in People Core Service of Audience Manager. Dit proces duurt 12-24 uur en moet worden toegevoegd aan de synchronisatie van 24-36 uur met Campagne. In dat specifieke geval kan de tijd voor het delen van het publiek maximaal 60 uur bedragen. Raadpleeg voor meer informatie over het delen van Adobe Analytics-publiek in People Core-service en Audience Manager de volgende documentatie.

Een publiek exporteren exporting-an-audience

Een publiek kan van Adobe Campaign naar Audience Manager of de kerndienst van Mensen worden uitgevoerd gebruikend een werkschema en Save audience activiteit.

Het kan worden uitgevoerd in een nieuwe werkstroom en alleen door gebruikers die via IMS zijn verbonden (verificatie via Adobe ID).

 1. Maak een nieuwe workflow op basis van een programma, een campagne of de lijst met marketingactiviteiten.

 2. Wijs een reeks profielen aan met behulp van de verschillende beschikbare activiteiten.

 3. Na het richten, sleep en laat vallen a Save audience in de werkstroom te openen en vervolgens te openen.

 4. Selecteer Share in Adobe Experience Cloud.

 5. Geef het publiek op met de opdracht Shared audience veld. In het venster dat wordt geopend, kunt u een bestaand publiek selecteren of een nieuw publiek maken:

  • Als u een bestaand publiek selecteert, worden alleen de nieuwe records aan het publiek toegevoegd.
  • Als u uw profiellijst naar een nieuw publiek wilt exporteren, voltooit u de opdracht Segment name veld en klik op Create voordat u het nieuwe publiek selecteert.

  Om met elkaar in overeenstemming te kunnen worden gebracht en uitgewisseld, moeten de records een Adobe Experience Cloud-id ('bezoeker-id' of 'Opgegeven ID') hebben. Niet-compatibele records worden genegeerd bij het importeren en exporteren van soorten publiek.

 6. Klik op het vinkje rechtsboven in het scherm om te voltooien.

 7. Selecteer de bijbehorende Shared Data Source.

 8. Controleer desgewenst de Generate an outbound transition gebruiken voor de profielen die zijn geëxporteerd. Alleen de profielen die in overeenstemming kunnen worden gebracht, worden geëxporteerd.

 9. Bevestig de configuratie van de activiteit en sla uw werkschema op.

 10. Start de workflow om uw publiek te exporteren. De synchronisatie tussen Adobe Campaign en de kerndienst van Mensen kan verscheidene uren vergen

De synchronisatie tussen Adobe Campaign en de kerndienst van Mensen vergt 24-36 uur. Na deze periode, zult u uw nieuw publiek in de de kerndienst van Mensen kunnen vinden en het in andere oplossingen van Adobe Experience Cloud hergebruiken. Voor meer informatie over het gebruiken van een Adobe Campaign gedeeld publiek in de kerndienst van de Mensen van de Adobe, verwijs naar dit documentatie.

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff