Een transactionele gebeurtenis configureren configuring-transactional-event

Als u een transactiebericht met Adobe Campaign wilt verzenden, moet u eerst de structuur van de gebeurtenisgegevens beschrijven door een gebeurtenis te maken en te configureren.

IMPORTANT
Alleen Functionele beheerders beschikken over de juiste rechten om gebeurtenisconfiguraties te maken en te bewerken.

De configuratie varieert afhankelijk van de type transactiebericht u wilt verzenden, en op het kanaal dat zal worden gebruikt. Zie voor meer informatie Specifieke configuraties.

Nadat de configuratie is voltooid, moet de gebeurtenis worden gepubliceerd. Zie Transactiegebeurtenissen publiceren.

Een gebeurtenis maken creating-an-event

Maak de gebeurtenis die aan uw behoeften voldoet om aan de slag te gaan.

 1. Klik op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Marketing plans > Transactional messages > Event configuration.

 2. Klik op de knop Create.

 3. Voer een Label en ID voor de gebeurtenis. De ID veld is verplicht en moet beginnen met het voorvoegsel "EVT". Als u dit voorvoegsel niet gebruikt, wordt het automatisch toegevoegd zodra u klikt Create.

  note important
  IMPORTANT
  De id mag niet langer zijn dan 64 tekens, inclusief het voorvoegsel EVT.
 4. Selecteer het kanaal dat wordt gebruikt om uw transactiemeldingen te verzenden Email, Mobile (SMS) of Push notification. Er kan slechts één kanaal worden gebruikt voor elke gebeurtenis en het kan achteraf niet worden gewijzigd.

 5. Selecteer de doeldimensie die overeenkomt met de gewenste gebeurtenisconfiguratie en klik op Create.

  Transactieberichten die zijn gebaseerd op gebeurtenissen, zijn gericht op gegevens die zich in de gebeurtenis zelf bevinden, terwijl op een profiel gebaseerde transactieberichten bedoeld zijn voor gegevens die zich in de Adobe Campaign-database bevinden. Raadpleeg voor meer informatie hierover Specifieke configuraties.

NOTE
Het aantal transactionele gebeurtenissen kan een effect op uw platform hebben. Voor optimale prestaties moet u ongebruikte gebeurtenissen verwijderen. Zie Een gebeurtenis verwijderen.

Gebeurteniskenmerken definiëren defining-the-event-attributes

In de Fields definieert u de kenmerken die in de inhoud van de gebeurtenis worden geïntegreerd en die vervolgens kunnen worden gebruikt om het transactiebericht aan te passen.

De stappen voor het toevoegen en wijzigen van velden zijn gelijk aan die voor aangepaste bronnen.

NOTE
Als u een meertalig transactiebericht wilt maken, definieert u een extra gebeurteniskenmerk met de AC_language ID. Dit is alleen van toepassing op transactieberichten voor gebeurtenissen. Nadat de gebeurtenis is gepubliceerd, zijn de stappen voor het bewerken van de inhoud van een meertalig transactiebericht gelijk aan die voor een meertalig standaard-e-mailbericht. Zie Een meertalige e-mail maken.

Gegevensverzamelingen definiëren defining-data-collections

U kunt aan de inhoud van de gebeurtenis een inzameling van elementen toevoegen, elk element zelf met verscheidene attributen.

Deze verzameling kan worden gebruikt in een transactie-e-mail om toe te voegen productaanbiedingen de inhoud van het bericht, bijvoorbeeld een lijst van producten - met prijs, referentienummer, hoeveelheid, enz. voor elk product in de lijst.

 1. In de Collections klikt u op de Create element knop.

 2. Voeg een label en een id voor uw verzameling toe.

 3. Voeg alle velden toe die u in het transactiebericht voor elk product in de lijst wilt weergeven.

  In dit voorbeeld hebben we de volgende velden toegevoegd:

 4. De Enrichment kunt u elk item van de verzameling verrijken. Op deze manier kunt u de elementen van de overeenkomende productlijst aanpassen met informatie uit de Adobe Campaign-database of uit andere bronnen die u hebt gemaakt.

NOTE
De stappen voor het verrijken van de elementen van een verzameling zijn dezelfde als in het dialoogvenster De gebeurtenis verrijken sectie. Merk op dat het verrijken van de gebeurtenis u niet zal toestaan om een inzameling te verrijken: u moet een verrijking aan de inzameling zelf in toevoegen Collections sectie.

Zodra de gebeurtenis en het bericht worden gepubliceerd, zult u deze inzameling in uw transactiebericht kunnen gebruiken.

Hier volgt de API-voorvertoning voor dit voorbeeld:

Verwante onderwerpen:

De gebeurtenis verrijken enriching-the-transactional-message-content

U kunt de inhoud van het transactiebericht verrijken met informatie uit de Adobe Campaign-database om uw berichten aan te passen. Van achternaam of identiteitskaart van CRM van elk van uw ontvangers, bijvoorbeeld, kunt u gegevens zoals hun adres of geboortedatum of een ander douanegebied terugkrijgen dat in de lijst van het Profiel wordt toegevoegd, om de informatie te personaliseren die naar hen wordt verzonden.

Het is mogelijk om de inhoud van het transactiebericht te verrijken met informatie van uitgebreid Profile and services Ext API. Zie voor meer informatie De API uitbreiden: de extensie publiceren

Deze informatie kan ook in nieuwe middelen worden opgeslagen. In dat geval moet de bron gekoppeld zijn aan de Profile of Service bronnen, rechtstreeks of via een andere tabel. In de onderstaande configuratie is het bijvoorbeeld mogelijk om de inhoud van het transactiebericht te verrijken met informatie uit de Product bron zoals de productcategorie of id, als de Product resource is gekoppeld aan de Profile resource.

Zie voor meer informatie over het maken en publiceren van bronnen deze sectie.

 1. In de Enrichment klikt u op de Create element knop.

 2. Selecteer de bron waarmee u uw bericht wilt koppelen. Kies in dat geval de optie Profile resource.

 3. Gebruik de Create element om een veld van de geselecteerde bron te koppelen aan een van de velden die u eerder aan de gebeurtenis hebt toegevoegd (zie Gebeurteniskenmerken definiëren).

  note note
  NOTE
  Als u een voorwaarde definieert die het mogelijk maakt meerdere ontvangers te selecteren (zoals een veld dat dezelfde waarde kan hebben voor meerdere profielen), wordt niet meer dan één profiel als doel ingesteld.
 4. In dit voorbeeld combineren we de Last name en de First name velden met de bijbehorende velden in de Profile resource.

  U kunt de inhoud van het transactiemelding ook verrijken gebruikend Service resource. Zie voor meer informatie over services deze sectie.

 5. Als u een gebeurtenis op basis van profielin de Targeting enrichment selecteert u de verrijking die tijdens de uitvoering van de levering als doel voor het bericht wordt gebruikt.

  note note
  NOTE
  Een verrijking maken en een verrijking als doel selecteren op basis van de Profile resource is verplicht voor op profielen gebaseerde gebeurtenissen.

Zodra de gebeurtenis en het bericht worden gepubliceerd, zal deze verbinding u toestaan om de inhoud van het transactiebericht te verrijken.

Verwante onderwerpen:

Transactiegebeurtenissen zoeken searching-transactional-events

Voer de onderstaande stappen uit om de reeds gemaakte transactiegebeurtenissen te openen en te doorzoeken.

 1. Klik op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Marketing plans > Transactional messages > Event configuration.

 2. Klik op de knop Show search.

 3. U kunt filteren op de Publication status. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de gepubliceerde gebeurtenissen weergeven.

 4. U kunt de gebeurtenissen ook filteren met de Last event received. Als u bijvoorbeeld 10 invoert, worden alleen de gebeurtenisconfiguraties met de laatste gebeurtenis die tien dagen geleden of later is ontvangen, weergegeven. Hierdoor kunt u weergeven welke gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode inactief zijn geweest.

  note note
  NOTE
  De standaardwaarde is 0. Alle gebeurtenissen worden dan weergegeven.

Specifieke configuraties transactional-event-specific-configurations

De configuratie van de Transactionele gebeurtenis kan afhankelijk van type transactiebericht wilt verzenden (gebeurtenis of profiel) en op het kanaal dat wordt gebruikt.

In de volgende secties wordt gedetailleerd welke specifieke configuratie moet worden ingesteld op basis van het gewenste transactiebericht. Raadpleeg voor meer informatie over de algemene stappen om een gebeurtenis te configureren: Een gebeurtenis maken.

Transactieberichten die zijn gebaseerd op gebeurtenissen event-based-transactional-messages

U kunt doelgericht transactieberichten voor gebeurtenissen verzenden. Dit type transactieberichten bevat geen profielinformatie: het leveringsdoel wordt bepaald door de data in de gebeurtenis zelf.

Als u een op een gebeurtenis gebaseerd transactiebericht wilt verzenden, moet u eerst een gebeurtenis maken en configureren die gericht is op de gegevens in de gebeurtenis zelf.

 1. Selecteer bij het maken van de gebeurtenisconfiguratie de optie Real-time event doelgerichtheid (zie Een gebeurtenis maken).

 2. Voeg velden toe aan de gebeurtenis om het transactiemelding aan te passen (zie Gebeurteniskenmerken definiëren).

 3. Het op gebeurtenis-gebaseerde transactieoverseinen wordt verondersteld om slechts de gegevens te gebruiken die in de verzonden gebeurtenis zijn om de ontvanger en de verpersoonlijking van de berichtinhoud te bepalen.

  Als u echter aanvullende informatie uit de Adobe Campaign-database wilt gebruiken, kunt u de inhoud van het transactiebericht verrijken (zie De inhoud van transactiemeldingen verrijken).

 4. De gebeurtenis voorvertonen en publiceren (zie De gebeurtenis voorvertonen en publiceren).

  Wanneer u een voorvertoning van de gebeurtenis weergeeft, bevat de REST API een kenmerk dat het e-mailadres, de mobiele telefoon of specifieke kenmerken voor pushmeldingen opgeeft, afhankelijk van het geselecteerde kanaal.

  Nadat de gebeurtenis is gepubliceerd, wordt automatisch een transactiebericht gemaakt dat aan de nieuwe gebeurtenis is gekoppeld. Als de gebeurtenis het verzenden van een transactiebericht moet activeren, moet u wijzigen en publish het bericht dat zojuist is gemaakt.

 5. De gebeurtenis in uw website integreren (zie De gebeurtenis die leidt tot integratie).

Transactieberichten op basis van profielen profile-based-transactional-messages

U kunt transactieberichten verzenden die op klantenprofielen worden gebaseerd, die u toestaat om de regels van de marketingtypologie toe te passen, de unsubscribe verbinding omvatten, het bericht toevoegen aan de globale levering rapportering en hefboomwerking het in de klantenreis.

Als u een op een profiel gebaseerd transactiebericht wilt verzenden, moet u eerst een gebeurtenis maken en configureren die zich richt op gegevens uit de Adobe Campaign-database.

 1. Selecteer bij het maken van de gebeurtenisconfiguratie de optie Profile event doelgerichtheid (zie Een gebeurtenis maken).

 2. Voeg velden toe aan de gebeurtenis om het transactiemelding aan te passen (zie Gebeurteniskenmerken definiëren). U moet ten minste één veld toevoegen om een verrijking te maken. U hoeft geen andere velden te maken, zoals Voornaam en Achternaam aangezien u verpersoonlijkingsgebieden van het gegevensbestand van Adobe Campaign zult kunnen gebruiken.

 3. Een verrijking maken om de gebeurtenis te koppelen aan de Profile resource (zie De gebeurtenis verrijken) en selecteer deze verrijking als de Targeting enrichment.

  note important
  IMPORTANT
  Deze stap is verplicht voor op profielen gebaseerde gebeurtenissen.
 4. De gebeurtenis voorvertonen en publiceren (zie De gebeurtenis voorvertonen en publiceren).

  Als u een voorvertoning van de gebeurtenis weergeeft, bevat de REST API geen kenmerk dat het e-mailadres, de mobiele telefoon of specifieke kenmerken voor pushmeldingen opgeeft, aangezien deze worden opgehaald uit het dialoogvenster Profile resource.

  Nadat de gebeurtenis is gepubliceerd, wordt automatisch een transactiebericht gemaakt dat aan de nieuwe gebeurtenis is gekoppeld. Als de gebeurtenis het verzenden van een transactiebericht moet activeren, moet u wijzigen en publish het bericht dat zojuist is gemaakt.

 5. De gebeurtenis in uw website integreren (zie De gebeurtenis die leidt tot integratie).

Transactionele pushmeldingen transactional-push-notifications

U kunt twee typen pushmeldingen voor transacties verzenden:

IMPORTANT
Als u pushmeldingen over transacties wilt verzenden, moet u Adobe Campaign dienovereenkomstig configureren. Zie Een mobiele toepassing configureren.

Vervolgberichten follow-up-messages

U kunt een vervolgbericht verzenden naar de klanten die een specifiek transactiebericht hebben ontvangen.

De stappen om een gebeurtenis te vormen die toestaat om een follow-upbericht te verzenden zijn gedetailleerd in deze sectie.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff