Levenscyclus van transactionele berichten publishing-transactional-message

Wanneer de transactiebericht kan worden gepubliceerd.

De stappen voor het publiceren, pauzeren, verwijderen en publiceren van een transactiebericht worden hieronder beschreven.

IMPORTANT
Alleen gebruikers met de Administratie de rol kan tot transactieberichten toegang hebben en publiceren.

Transactieproces voor de publicatie van berichten transactional-messaging-pub-process

De grafiek hieronder illustreert het algemene proces van de transactionele berichtpublicatie.

Verwante onderwerpen:

Transactiebericht publiceren publishing-a-transactional-message

Nadat u het transactiebericht hebt bewerkt en getest, kunt u het publiceren. Klik op de knop Publish knop.

Zodra de gebeurtenis ‘Cart abandonment’ wordt geactiveerd, wordt automatisch een bericht verzonden met de titel en de achternaam van de ontvanger, de URL naar de winkelwagen, het laatst geraadpleegde product of een lijst met producten (als u een productvermelding hebt gedefinieerd) en het totale bedrag van de winkelwagen.

Klik op de knop Reports voor toegang tot rapporten over uw transactiebericht. Zie Dynamische rapporten.

Verwante onderwerpen:

Opschorting van een transactiebericht suspending-a-transactional-message-publication

U kunt het publiceren van uw transactiebericht opschorten met behulp van de knop Pause, bijvoorbeeld als u de data in het bericht wilt wijzigen. De gebeurtenissen worden daarom niet meer verwerkt, maar in plaats daarvan in een wachtrij in de Adobe Campaign-database opgeslagen.

De gebeurtenissen in de wachtrij worden bewaard gedurende een periode die is gedefinieerd in de REST API (zie de REST API-documentatie) of in de triggergebeurtenis als u de Triggers Core-service gebruikt (zie Informatie over Adobe Experience Cloud Triggers).

Na het klikken op Resume worden alle gebeurtenissen in de wachtrij verwerkt (op voorwaarde dat deze niet verlopen zijn). Zij bevatten nu alle wijzigingen die zijn uitgevoerd terwijl de publicatie van de sjabloon was opgeschort.

Het publiceren van een transactiemelding opheffen unpublishing-a-transactional-message

Door op Unpublish te klikken, kunt de publicatie van transactionele berichten en de publicatie van de overeenkomstige gebeurtenis annuleren, waardoor de resource overeenkomend aan de eerder aangemaakte gebeurtenis uit de REST API wordt verwijderd.

Zelfs als de gebeurtenis via uw website wordt geactiveerd, worden de bijbehorende berichten niet meer verzonden en niet opgeslagen in de database.

NOTE
Als u het bericht opnieuw wilt publiceren, moet u teruggaan naar de bijbehorende gebeurtenisconfiguratie. De gebeurtenis publicerenen vervolgens het bericht publiceren.

Als u de publicatie van een gepauzeerd transactiebericht ongedaan maakt, moet u mogelijk tot 24 uur wachten voordat u het bericht opnieuw kunt publiceren. Zo kan de workflow Database cleanup alle gebeurtenissen opschonen die naar de wachtrij zijn verzonden.

De stappen voor het pauzeren van een bericht worden uitgebreid beschreven in de sectieOpschorting van de publicatie van een transactiebericht.

De workflow Database cleanup, die elke dag om 4.00 uur wordt uitgevoerd, is toegankelijk via Administration > Application settings > Workflows.

Transactiebericht verwijderen deleting-a-transactional-message

Als de publicatie van een transactiebericht ongedaan is gemaakt, of als een transactiebericht nog niet is gepubliceerd, kunt u het transactiebericht uit de lijst met transactieberichten verwijderen. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Marketing plans > Transactional messages > Transactional messages.
 2. Houd de muis boven het gewenste bericht.
 3. Klik op de knop Delete element.

Het verwijderen van een transactiebericht kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd:

 • Zorg ervoor dat het transactiebericht de status Draft heeft, anders kunt u het bericht niet verwijderen. De status Draft is van toepassing op een bericht dat nog niet is gepubliceerd of waarvan de publicatie ongedaan is gemaakt (en niet is gepauzeerd).

 • Transactieberichten: Tenzij een ander transactiebericht is gekoppeld aan de overeenkomstige gebeurtenis, geldt dat als de publicatie van het transactiebericht ongedaan is gemaakt de publicatie van de gebeurtenisconfiguratie ook ongedaan moet worden gemaakt om uw transactiebericht te kunnen verwijderen. Zie Publicatie van een gebeurtenis ongedaan maken voor meer informatie.

  note important
  IMPORTANT
  Als u een transactiebericht verwijdert waarvoor al meldingen zijn verzonden, worden ook de verzendings- en trackinglogboeken verwijderd.
 • Transactieberichten van een kant-en-klare gebeurtenissjabloon (interne transactieberichten): Als een intern transactiebericht als enige bericht aan de overeenkomstige interne gebeurtenis is gekoppeld, kan het niet worden verwijderd. U moet eerst een ander transactiebericht maken door het te dupliceren of via het menu Resources > Templates > Transactional message templates.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff