Een mobiele applicatie configureren configuring-a-mobile-application

Een mobiele toepassing configureren met Adobe Experience Platform SDK's using-adobe-experience-platform-sdk

IMPORTANT
Adobe Experience Platform Launch is omgedoopt tot een reeks technologieën voor gegevensverzameling in Adobe Experience Platform. Diverse terminologische wijzigingen zijn als gevolg hiervan in de productdocumentatie doorgevoerd. Raadpleeg de volgend document voor een geconsolideerde referentie van de terminologische wijzigingen.

Merk op dat de pushmelding en de implementaties in de app door deskundige gebruikers moeten worden uitgevoerd. Neem voor hulp contact op met uw Adobe Account Executive of Professional Services-partner.

Als u pushmeldingen en In-App-berichten wilt verzenden met de SDK-toepassing van het Experience Platform, moet een mobiele toepassing worden ingesteld in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling en worden geconfigureerd in Adobe Campaign.

Zodra een mobiele toepassing is ingesteld, kunt u de PII-gegevens ophalen die zijn verzameld om profielen te maken of bij te werken vanuit uw database. Raadpleeg voor meer informatie deze sectie: Profielgegevens maken en bijwerken op basis van gegevens van mobiele toepassingen.

Als u meer wilt weten over de verschillende gevallen van mobiel gebruik die in Adobe Campaign Standard worden ondersteund met de SDK's van Adobe Experience Platform, raadpleegt u deze page.

Voer de volgende stappen uit om de configuratie te voltooien:

 1. Ga in Adobe Campaign naar het volgende:

  • Push notification
  • In-App message
  • Adobe Places

  Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw accountteam.

 2. Controleer of de gebruiker beschikt over de benodigde rechten in Adobe Campaign Standard en tags in Adobe Experience Platform.

  • In Adobe Campaign Standard moet u ervoor zorgen dat de IMS-gebruiker deel uitmaakt van de standaardprofielen voor gebruikers- en beheerproducten. Met deze stap kan de gebruiker zich aanmelden bij Adobe Campaign Standard, naar de pagina voor de mobiele app van de SDK van het Experience Platform navigeren en de eigenschappen van de mobiele app weergeven die u hebt gemaakt in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling.

  • Controleer in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling of uw IMS-gebruiker deel uitmaakt van een productprofiel van een Experience Platform Launch.
   Met deze stap kan de gebruiker zich aanmelden bij de gebruikersinterface voor gegevensverzameling om de eigenschappen te maken en weer te geven. Zie voor meer informatie over productprofielen in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling Uw productprofiel maken. In het productprofiel, zou er geen toestemmingen moeten zijn die op het bedrijf of de eigenschappen worden geplaatst, maar de gebruiker zou nog login moeten kunnen.

  Als u aanvullende taken wilt uitvoeren, zoals het installeren van een extensie, het publiceren van een app, het configureren van omgevingen, enzovoort, moet u machtigingen instellen in het productprofiel.

 3. In de UI van de Inzameling van Gegevens, creeer a Mobile property. Zie Een mobiele eigenschap instellen voor meer informatie.

 4. Klik in de gebruikersinterface van de gegevensverzameling op de knop Extensions tab, ga naar Catalog en zoek naar Adobe Campaign Standard extensie. Zie voor meer informatie Adobe Campaign Standard.

 5. Installeer de Places in de UI voor gegevensverzameling. Zie dit page.

 6. In Adobe Campaign Standard, vorm het mobiele bezit dat u in de Inzameling UI van Gegevens creeerde. Zie Een Adobe Experience Platform Launch-toepassing instellen in Adobe Campaign.

 7. Voeg de kanaalspecifieke configuratie toe aan uw mobiele toepassingsopstelling.
  Zie Kanaalspecifieke applicatieconfiguratie in Adobe Campaign voor meer informatie.

 8. Indien nodig, kunt u de eigenschap tag verwijderen.
  Zie voor meer informatie Uw toepassing verwijderen.

Mobiele app synchroniseren met AEPSDK vanuit technische workflow starten aepsdk-workflow

Nadat u uw mobiele eigenschap hebt gemaakt en geconfigureerd in de gebruikersinterface van de gegevensverzameling, Sync Mobile app AEPSDK from Launch in de technische workflow worden de mobiele eigenschappen van tags die in Adobe Campaign Standard zijn geïmporteerd, nu gesynchroniseerd.

Standaard begint de technische werkstroom elke 15 minuten. Indien nodig kan de toepassing handmatig opnieuw worden gestart:

 1. Selecteer in Adobe Campaign Standard in het menu Geavanceerd de optie Administration > Application Settings > Workflows.

 2. Open de Sync Mobile app AEPSDK from Launch (syncWithLaunch) workflow.

 3. Klik op de knop Scheduler activiteit.

 4. Selecteer Immediate execution.

De workflow wordt nu opnieuw gestart en gesynchroniseerd met de mobiele eigenschappen van de tag die in Adobe Campaign Standard zijn geïmporteerd.

Toepassing instellen in Adobe Campaign set-up-campaign

Als u een eigenschap tag mobile wilt gebruiken in Campagne, moet u deze eigenschap ook configureren in Adobe Campaign. In Adobe Campaign moet u ervoor zorgen dat de IMS-gebruiker deel uitmaakt van de standaardprofielen voor gebruikers- en beheerproducten.

U moet wachten tot de technische workflow wordt uitgevoerd en de eigenschap mobile van de tag synchroniseren met Adobe Campaign. U kunt de configuratie vervolgens configureren in Adobe Campaign.

Raadpleeg voor meer informatie over het synchroniseren van mobiele app AEPSDK vanuit de technische workflow van Starten de volgende sectie.

NOTE
Standaard kunnen beheerders met een organisatorische eenheid ingesteld op ALL de mobiele toepassing bewerken.
 1. Selecteer in het menu Geavanceerd de optie Administration > Channels > Mobile app (AEP SDK).

 2. Selecteer de mobiele toepassing die u hebt gemaakt in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling.
  haar Property Status moeten Ready to configure.

  note note
  NOTE
  Door gebrek, om de lijst van mobiele toepassingen terug te winnen die in de UI van de Inzameling van Gegevens worden gecreeerd, gebruikt het Campaign Standard de waarde die in de optie NmsServer_URL wordt bepaald om passende eigenschappen te zoeken.
  In sommige gevallen, kan het eindpunt van de Campagne voor een mobiele toepassing van die in NmsServer_URL worden bepaald verschillend zijn. In dat geval definieert u het eindpunt in het dialoogvenster Launch_URL_Campaign -optie. De campagne zal de waarde van deze optie gebruiken om passende eigenschappen in de UI van de Inzameling van Gegevens te zoeken.

 3. U kunt de organisatorische eenheid van uw mobiele toepassing veranderen onder Access Authorization om de toegang tot deze mobiele toepassing te beperken tot specifieke organisatie-eenheden. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

  Hier, kan de beheerder suborganisatorische eenheden toewijzen door hen van drop-down te selecteren.

 4. Als u een verbinding wilt maken tussen Campagne en tags in Adobe Experience Platform, klikt u op Save.

 5. Controleer of de status van de mobiele app is gewijzigd van Ready to Configure tot Configured.

  Wanneer de uitbreiding van de Campagne toont dat de sleutel opstelling met succes is geweest, kunt u ook verifiëren dat het bezit opstelling met succes in Campaign is geweest.

 6. Voor deze configuratie om van kracht te worden, moeten de veranderingen in de Inzameling UI van Gegevens worden gepubliceerd.

  Zie voor meer informatie Configuratie publiceren

Kanaalspecifieke toepassingsconfiguratie in Adobe Campaign channel-specific-config

Uw mobiele toepassing kan nu worden gebruikt in Campagne voor pushberichten of in-app-leveringen. U kunt het nu verder configureren als dat nodig is om gebeurtenissen te maken die uw In-App-berichten activeren en/of pushcertificaten uploaden.

 1. Selecteer in het menu Geavanceerd de optie Administration > Channels > Mobile app (AEP SDK).

 2. Selecteer de mobiele toepassing die u hebt gemaakt en geconfigureerd in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling.

 3. Op de Mobile application properties kunt u beginnen met het toevoegen van gebeurtenissen die beschikbaar zijn in uw mobiele toepassing voor uw In-App-berichten.

 4. Om uw gebeurtenissen te vormen, klik Create Element.

 5. Typ een naam en een beschrijving.

 6. Klik op Add.

  De gebeurtenis is nu beschikbaar op het tabblad Triggers wanneer u een bericht in de app maakt. Zie voor meer informatie Een bericht in de app voorbereiden en verzenden.

 7. In de Device-specific settings van een mobiel toepassingsdashboard, voor elk apparaat, de toepassingsdetails verstrekken.

  accordion
  * Voor iOS

  Voer de volgende toepassingsgegevens in:

  • Toepassings-id (iOS-bundel-id): Zie Apple-documentatie voor meer informatie over bundel-id.

  • iOS Certificate (P8)-bestand: Sleep de p8-auttoets en zet deze neer. Raadpleeg voor instructies over het genereren van het .p8-verificatiebestand de Apple Developer Account.

  • Sleutel-id: Zie Apple-documentatie voor meer informatie over sleutel-id.

  • iOS Team ID: Zie Apple-documentatie voor meer informatie over iOS Team ID.

  accordion
  * Voor Android

  Voer de volgende toepassingsgegevens in:

  • Toepassings-id (Android-pakketnaam): Zie Android-documentatie voor meer informatie over de naam van het pakket.

  • JSON-bestand (Android Key): Sleep het bestand met de persoonlijke sleutel .json en zet het neer. Voor instructies over het genereren van het .json-bestand met de persoonlijke sleutel raadpleegt u de Documentatie voor ontwikkelaars voor Firebase.

 8. Nadat het certificaat is geüpload, verschijnt er een bericht met de melding dat het uploaden is voltooid en wordt de vervaldatum van het certificaat weergegeven.

 9. Klik op de knop Mobile application subscribers om een lijst met abonnees en andere informatie over deze abonnees weer te geven, bijvoorbeeld of ze uw meldingen hebben verlaten.

Uw toepassing verwijderen delete-app

CAUTION
Het verwijderen van uw toepassing kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als u uw toepassing wilt verwijderen, voert u de stappen in Mobiele eigenschappen verwijderen.

Nadat uw toepassing is verwijderd, controleert u in Adobe Campaign of de eigenschappenstatus van uw toepassing correct is bijgewerkt naar Verwijderd in Launch.

Als u op de toepassing in Adobe Campaign klikt, kunt u deze toepassing volledig uit Adobe Campaign verwijderen door op Verwijderen uit campagne te klikken.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff