Terminologie-updates

Adobe Experience Platform Launch wordt in Adobe Experience Platform geïntegreerd als een reeks technologieën voor gegevensverzameling. In plaats van een aparte dienst te zijn van het Experience Platform, worden de eigenschappen van de onderdelen van de Platform launch nu beschouwd als mogelijkheden van Platform als geheel.

Daarom wordt de naam van Platform launch en diverse bijbehorende mogelijkheden gewijzigd en wordt de naam ervan gewijzigd. De gebruikersinterface in Adobe Experience Platform die deze mogelijkheden biedt, is nu hernoemd naar de gebruikersinterface voor gegevensverzameling.

In de volgende tabel worden de termen weergegeven die in de productdocumentatie zijn bijgewerkt:

Vorige termijn
Bijgewerkte termijn
Platform launch (clientzijde)
Tags
Platform launch Server-zijde
Gebeurtenis doorsturen
Edge-configuraties
Gegevensstromen
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743