Een in-app-bericht voorbereiden en verzenden preparing-and-sending-an-in-app-message

Er zijn drie typen in-app-berichten beschikbaar in Adobe Campaign:

 • Target users based on their Campaign profile (inAppProfile): Met dit berichttype kunt u zich richten op Adobe Campaign-profielen (CRM-profielen) die zijn geabonneerd op uw mobiele applicatie. Dit berichttype kan met alle beschikbare profielkenmerken in Adobe Campaign worden gepersonaliseerd maar vereist een veilige handshake tussen Mobile SDK en de in-app-berichtenservice van Adobe Campaign om ervoor te zorgen dat berichten met persoonlijke en gevoelige informatie alleen door geautoriseerde gebruikers worden gebruikt.

  Om dit berichttype op gebruikersapparaten te downloaden, moet Mobile SDK koppelingsgebieden verzenden die worden gebruikt om een mobiel profiel te koppelen aan een CRM-profiel in Adobe Campaign. Raadpleeg deze paginavoor meer informatie over SDK API's die vereist zijn voor ondersteuning van in-app-berichten.

 • Target all users of a Mobile app (inAppBroadcast): Met dit berichttype kunt u berichten verzenden naar alle (huidige of toekomstige) gebruikers van uw mobiele applicatie, zelfs als ze geen bestaand profiel hebben in Adobe Campaign. Personalisatie is dus niet mogelijk wanneer u de berichten aanpast, omdat het gebruikersprofiel mogelijk niet eens bestaat in Adobe Campaign.

 • Target users based on their Mobile profile (inApp): Met dit berichttype kunt u zich richten op alle bekende of anonieme gebruikers van een mobiele app met een mobiel profiel in Adobe Campaign. Dit berichttype kan worden gepersonaliseerd met alleen niet-persoonlijke en niet-gevoelige kenmerken en vereist geen veilige handshake tussen Mobile SDK en de in-app-berichtenservice van Adobe Campaign.

  Zie Mobiele profielvelden met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens verwerken voor meer informatie over hoe u met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens kunt omgaan.

Uw bericht in de app voorbereiden preparing-your-in-app-message

CAUTION
In-app-personalisatie is afhankelijk van een koppelingsveld dat doorgaans een CRM-id en/of een aanmeldings-id voor een mobiele app is. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van dit koppelingsveld wanneer dit wordt gebruikt in combinatie met Adobe Campaign. Als u uw koppelingsveld(en) niet veilig houdt, kan uw persoonlijke bericht kwetsbaar zijn. Adobe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van profieldata als u de compositie, het beheer en de beveiligingspraktijken voor veilige koppelingsvelden niet opvolgt.

De stappen voor het maken van een zelfstandig in-app-bericht met Adobe Campaign zijn de volgende:

 1. Klik op de kaart In-App messaging op de startpagina van Adobe Campaign.

  U kunt ook een in-app-bericht maken via het tabblad Marketing activities door op de knop Create te klikken.

  Merk op dat een in-app-bericht ook kan worden gemaakt op basis van een campagne of vanaf de startpagina van Adobe Campaign of in een workflow.

 2. Selecteer In-App message.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon op basis van de behoeften van uw doelgroep.

  Standaard kunt u een van de volgende drie kant-en-klare sjablonen selecteren:

  • Target users based on their Campaign CRM profile (inAppProfile)
  • Target all users of a Mobile app (inAppBroadcast)
  • Target users based on their Mobile profile (inApp)
 4. Voer de berichteigenschappen in de app in en selecteer uw mobiele app in het dialoogvenster Associate a Mobile App to a delivery veld.

  Als de vervolgkeuzelijst geen toepassingen bevat, controleert u of uw mobiele toepassingen zich in een geconfigureerd status. Toepassingen in een Klaar om te worden gevormd wordt niet weergegeven in de lijst. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over de configuratie van mobiele applicaties.

 5. Selecteer de doelgroep die u als doel voor uw in-app-bericht wilt instellen. Uw doelgroep wordt vooraf gefilterd afhankelijk van de mobiele applicatie die aan deze levering is gekoppeld.

  Houd er rekening mee dat deze stap niet nodig is voor het Broadcast an In-App message (inAppBroadcast) omdat dit gericht is op alle gebruikers van een mobiele applicatie.

 6. Sleep op het tabblad Triggers de gebeurtenis die het bericht activeert. Door een trigger te kiezen, kiest u een actie die door gebruikers wordt uitgevoerd en die ertoe leidt dat het in-app-bericht wordt weergegeven.

  Er zijn vier categorieën gebeurtenissen beschikbaar:

  • Mobile Application events: Aangepaste gebeurtenissen die in uw mobiele applicatie zijn geïmplementeerd.

   Raadpleeg deze paginavoor meer informatie over het maken van gebeurtenissen.

  • Life Cycle events: Kant-en-klare levenscyclusgebeurtenissen die worden ondersteund door Adobe Mobile SDK.

   Raadpleeg deze paginavoor meer informatie over levenscyclusgebeurtenissen.

  • Analytics Events: De volgende drie categorieën worden ondersteund, afhankelijk van wat er is opgebouwd in uw mobiele app: Adobe Analytics, Context data of View state.

   Deze gebeurtenissen zijn alleen beschikbaar als u een Adobe Analytics-licentie hebt.

  • Places: De volgende drie categorieën maken gebruik van realtime locatiedata om contextueel relevante mobiele ervaringen te bieden: Places context data, Places custom metadata of Places event type.

   Raadpleeg de documentatie bij Places voor meer informatie over Adobe Places.

 7. Als u een Analytics Events, zullen de de staatsgebeurtenissen van Adobe Analytics en van de Mening automatisch bevolkt worden gebaseerd op de rapportreeksen die in de uitbreiding van de Analyse in UI van de Inzameling van Gegevens worden gevormd terwijl de gebeurtenissen van de Context- gegevens manueel moeten worden toegevoegd.

  Deze gebeurtenissen zijn alleen beschikbaar als u een Adobe Analytics-licentie hebt.

 8. Als u een trigger Places gebruikt, worden Places context data, Places custom metadata of Places event type automatisch ingevuld op basis van alle Libraries en hun Points of Interest die zijn gemaakt in Adobe Places.

  Houd er rekening mee dat deze trigger alleen op het apparaat wordt toegepast voor de interessepunten van de bibliotheken die zijn geselecteerd in de extensie Plaatsen in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling. Raadpleeg deze documentatie voor meer informatie over de extensie Places en over het installeren ervan.

 9. Kies op het tabblad Frequency & duration de frequentie voor de trigger, de begin- en einddatum, de dag van de week en het tijdstip van de dag waarop het in-app-bericht actief wordt.

 10. Bewerk de content van uw bericht en definieer de geavanceerde opties. Zie Een in-app-bericht aanpassen.

 11. Klik op Create.

Uw in-app-bericht is nu klaar om naar de beoogde doelgroep te worden verzonden.

Verwante onderwerpen:

Een voorvertoning weergeven van het bericht in de app previewing-the-in-app-message

Voordat u uw in-app-bericht verzendt, kunt u het testen met uw testprofielen om te controleren wat uw doelgroep ziet wanneer deze uw levering ontvangt.

 1. Klik op de knop Preview.

 2. Klik op de knop Select a test profile en selecteer een van uw testprofielen om een voorbeeld van de levering te bekijken. Zie deze sectie voor meer informatie over testprofielen.

 3. Controleer uw bericht op verschillende apparaten, zoals een Android- of iPhone-telefoon of zelfs tablets. U kunt ook controleren of uw personalisatievelden de juiste data ophalen.

 4. U kunt nu uw bericht verzenden en de impact ervan meten met leveringsrapporten.

Uw bericht in de app verzenden sending-your-in-app-message

Nadat u de levering hebt voorbereid en de goedkeuringsstappen zijn uitgevoerd, kunt u uw bericht verzenden.

 1. Klik op Prepare om het doel te berekenen en de berichten te genereren.

 2. Zodra de voorbereiding is voltooid, geeft het venster Deployment de volgende KPI's weer: Target en To deliver.

  U kunt het venster Deployment controleren door op de knop voor potentiële uitsluitingen of fouten in uw levering te klikken.

 3. Klik op Confirm om uw in-app-bericht te verzenden.

 4. Controleer de status van uw levering via het berichtdashboard en de logboeken. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

  De aantallen Delivered en Sent KPI's zijn gebaseerd op succesvolle verzendingen van Campaign naar de leveringsservice voor berichten. Merk op dat deze KPI's geen aanwijzing zijn van het aantal mobiele apparaten dat het bericht heeft ontvangen of gedownload van de leveringsservice voor berichten.

 5. Meet het effect van uw in-app-berichten met leveringsrapporten. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over rapporten.

 6. Nadat u uw In-App-berichten hebt verzonden, kunt u de levering desactiveren. Dit kan handig zijn als u een bepaalde levering wilt stoppen of als u bijvoorbeeld een nieuwe levering met dezelfde trigger wilt uitvoeren.

  Klikken Deactivate dan Ok om het deactiveringsverzoek te starten.

 7. Nadat het verzoek is verzonden, wordt de levering gedeactiveerd en wordt er geen ander bericht verzonden.

  De rapporten voor deze levering zijn nog steeds toegankelijk.

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff