Informatie over in-app-berichten about-in-app-messaging

In-app-berichten is een berichtenkanaal waarmee u een bericht kunt weergeven wanneer de gebruiker binnen de mobiele applicatie actief is. Dit berichttype is ter aanvulling van pushmeldingen die worden afgeleverd aan het meldingscentrum van de telefoon van gebruikers. Raadpleeg deze sectievoor meer informatie over het pushmeldingenkanaal.

Voor dit kanaal moeten mobiele applicaties en worden geïntegreerd met de Adobe Experience Platform SDK. Deze toepassingen moeten worden geactiveerd in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling voordat ze beschikbaar zijn in Adobe Campaign voor In-App-leveringen.

Als u in-app-berichten wilt verzenden op mobiele toepassingen met behulp van de Experience Platform SDK, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Zorg ervoor dat u in Adobe Campaign toegang hebt tot het kanaal In-App. Neem contact op met uw accountteam als u geen toegang hebt tot deze kanalen.

  2. Om gebruik van mobiele apparaten in Adobe Campaign Standard te kunnen maken met een SDK-toepassing voor Experiencen Cloud, moet een mobiele app worden gemaakt in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling en worden geconfigureerd in Adobe Campaign Standard. Raadpleeg deze pagina voor de stapsgewijze handleiding.

  3. Zodra de configuratie is voltooid, kunt u uw in-app-bericht voorbereiden. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

  4. Vervolgens kunt u een in-app-bericht verzenden of een bericht van het type lokale melding aanpassen.

  5. Uw levering is nu klaar om te worden verzonden. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Gerelateerde content:

Mobiele profielvelden verwerken met persoonlijke en gevoelige gegevens handling-mobile-profile-fields-with-personal-and-sensitive-data

In Adobe Campaign worden data van mobiele profielkenmerken die vanaf een mobiel apparaat worden verzonden, opgeslagen in de resource Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp) waardoor u de data die u van de abonnees van uw applicaties wilt verzamelen, kunt definiëren.

Deze resource moet worden uitgebreid om data te verzamelen die u van het mobiele apparaat naar Adobe Campaign wilt verzenden. Raadpleeg deze pagina voor de gedetailleerde stappen als u dit wilt doen.

Om personalisatie van uw in-app-berichten veiliger te maken moeten de mobiele profielvelden van deze resource dienovereenkomstig worden geconfigureerd. Wanneer u uw nieuwe mobiele profielvelden maakt, schakelt u in uw Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp) de optie Personal and Sensitive om deze onbeschikbaar te maken tijdens personalisatie van in-app-berichten.

NOTE
Als u een bestaande implementatie hebt met een extensie voor aangepaste resources in deze tabel, raden we u aan de velden op de juiste wijze te labelen voordat u ze gebruikt voor de personalisatie van in-app-berichten.

Zodra uw aangepaste resource voor Subscriptions to an application is geconfigureerd en gepubliceerd, kunt u beginnen met de voorbereiding van uw in-app-levering met behulp van de sjabloon Target users based on their Mobile profile (inApp). Alleen niet-persoonlijke en niet-gevoelige velden zijn beschikbaar voor personalisatie vanuit de resource Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp).

Als u personalisatie met persoonlijke en gevoelige velden nodig hebt, raden wij u aan de sjabloon Target users based on their Campaign profile (inAppProfile) te gebruiken die over een extra veiligheidsmechanisme beschikt om ervoor te zorgen dat de PII-data van uw gebruikers veilig blijven.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff