Transactionele pushmeldingen transactional-push-notifications

U kunt Adobe Campaign gebruiken om pushmeldingen over transacties te verzenden op mobiele iOS- en Android-apparaten. Deze berichten worden ontvangen op mobiele toepassingen die u in Adobe Campaign instelt door gebruik te maken van de Experience Cloud Mobile SDK.

NOTE
Het drukkanaal is optioneel. Controleer hiervoor uw licentieovereenkomst. Voor meer informatie over standaardpushmeldingen raadpleegt u Pushmeldingen.

Als u pushmeldingen over transacties wilt verzenden, moet u Adobe Campaign dienovereenkomstig configureren. Zie Een mobiele toepassing configureren.

U kunt twee typen pushmeldingen voor transacties verzenden:

Transactionele pushmeldingen voor een gebeurtenis transactional-push-notifications-targeting-an-event

Je kunt Adobe Campaign gebruiken om te verzenden anonieme pushberichten voor transacties aan alle gebruikers die ervoor hebben gekozen om meldingen van uw mobiele toepassing te ontvangen.

Alleen in dit geval de gegevens in de gebeurtenis zelf worden gebruikt om het leveringsdoel te bepalen. Er worden geen gegevens van de Adobe Campaign Integrated Profile Database gebruikt.

Een op een gebeurtenis gebaseerde pushmelding voor transacties configureren configuring-event-based-transactional-push-notification

Als u een pushmelding over een transactie wilt verzenden aan alle gebruikers die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van meldingen van uw mobiele toepassing, moet u eerst een gebeurtenis maken en configureren die gericht is op de gegevens in de gebeurtenis zelf.

NOTE
U kunt de inhoud van een op een gebeurtenis gebaseerd transactioneel pushbericht nog steeds aanpassen met gebeurteniskenmerken (gegevens van de gebeurtenis) en gebeurtenisverrijking (gegevens uit de Campagne-database). Zie het onderstaande voorbeeld.

De gebeurtenis moet de volgende drie elementen bevatten:

 • A registratietoken, de gebruikersnaam voor één mobiele toepassing en één apparaat. Deze komt mogelijk niet overeen met enig profiel uit de Adobe Campaign-database.
 • A naam mobiele toepassing (één voor alle apparaten - Android en iOS). Dit is de id van de mobiele toepassing die in Adobe Campaign is geconfigureerd en die wordt gebruikt voor het ontvangen van pushberichten op de apparaten van de gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een mobiele toepassing configureren.
 • A push-platform ("gcm" voor Android of "apns" voor iOS).

Volg onderstaande stappen om de gebeurtenis te configureren:

 1. Selecteer bij het maken van de gebeurtenisconfiguratie de optie Push notification en de Real-time event doelgerichtheid (zie Een gebeurtenis maken).

 2. Voeg velden toe aan de gebeurtenis. Hierdoor kunt u het transactiemelding aanpassen (zie Gebeurteniskenmerken definiëren). In dit voorbeeld definieert u de velden 'gateNumber', 'lastname' en 'firstname'.

 3. U kunt de inhoud van uw bericht ook verrijken. Hiervoor voegt u velden toe uit de tabel die u aan uw gebeurtenisconfiguratie hebt gekoppeld (zie De gebeurtenis verrijken).

 4. De gebeurtenis voorvertonen en publiceren.

  Wanneer u een voorvertoning van de gebeurtenis weergeeft, bevat de REST-API de kenmerken "registrationToken", "application" en "pushPlatform" die worden gebruikt voor de levering.

  Nadat de gebeurtenis is gepubliceerd, wordt automatisch een transactioneel pushbericht gemaakt dat aan de nieuwe gebeurtenis is gekoppeld. U kunt het zojuist gemaakte bericht nu wijzigen en publiceren (zie deze sectie).

 5. De gebeurtenis in uw website integreren (zie De gebeurtenis die leidt tot integratie).

Een op een gebeurtenis gebaseerde pushmelding voor transacties verzenden sending-event-based-transactional-push-notification

Een luchtvaartmaatschappij wil bijvoorbeeld haar gebruikers van mobiele toepassingen uitnodigen om naar de relevante poort voor instapweigering te gaan.

Het bedrijf verzendt één transactioneel pushbericht per gebruiker (geïdentificeerd met een registratietoken), gebruikend één mobiele toepassing, door één enkel apparaat.

 1. Ga het transactiemelding dat werd gecreeerd om het uit te geven. Zie Toegang tot transactieberichten.

 2. Klik op de knop Content blokkeren om de titel en de tekst van uw bericht te wijzigen.

 3. U kunt verpersoonlijkingsgebieden opnemen om elementen toe te voegen die u bepaalde toen u uw gebeurtenis creeerde (zie Gebeurteniskenmerken definiëren).

  Als u deze velden wilt zoeken, klikt u op het potlood naast een item en klikt u op Insert personalization field en selecteert u Context > Real-time event > Event context.

  Ga voor meer informatie over het bewerken van inhoud van pushberichten naar Een pushmelding voorbereiden en verzenden.

 4. U kunt de inhoud van het transactiemeldingsbericht ook verrijken als u aanvullende informatie uit de Adobe Campaign-database wilt gebruiken (zie De gebeurtenis verrijken).

 5. Sla uw wijzigingen op en publiceer het bericht. Zie Een transactioneel bericht publiceren.

 6. Verstuur met de Adobe Campaign Standard REST API een gebeurtenis naar een registratietoken (ABCDEF123456789), met één mobiele toepassing (WeFlight), op Android (gcm), die de instapgegevens bevat:

  code language-none
  {
   "registrationToken":"ABCDEF123456789",
   "application":"WeFlight",
   "pushPlatform":"gcm",
   "ctx":
   {
    "gateNumber":"Gate B18",
    "lastname":"Green",
    "firstname":"Jane"
   }
  }
  

  Voor meer informatie over het integreren van het activeren van een gebeurtenis in een extern systeem raadpleegt u De gebeurtenis die leidt tot integratie.

Als het registratietoken bestaat, ontvangt de overeenkomstige gebruiker een transactioneel pushbericht met de volgende inhoud:

"Hallo Jane Green, het instappen is net begonnen! Ga verder met Gate B18."

Transactionele pushmeldingen die gericht zijn op een profiel transactional-push-notifications-targeting-a-profile

U kunt een pushmelding voor een transactie verzenden op de Adobe Campaign-profielen die zijn geabonneerd op uw mobiele toepassing. Deze levering kan personalisatievelden, zoals de voornaam van de ontvanger, rechtstreeks opgehaald uit de Adobe Campaign-database.

In dit geval moet de gebeurtenis enkele velden bevatten die afstemming met een profiel uit de Adobe Campaign-database mogelijk maakt.

Bij het opgeven van profielen wordt per mobiele toepassing en per apparaat één transactioneel pushbericht verzonden. Als een Adobe Campaign-gebruiker bijvoorbeeld op twee toepassingen heeft geabonneerd, ontvangt deze gebruiker twee meldingen. Als een gebruiker zich op dezelfde toepassing heeft geabonneerd met twee verschillende apparaten, ontvangt deze gebruiker een melding op elk apparaat.

De mobiele toepassingen waarop een profiel is geabonneerd, worden weergegeven in het dialoogvenster Mobile App Subscriptions tabblad van dit profiel. Als u dit tabblad wilt openen, selecteert u een profiel en klikt u op de knop Edit profile properties rechts.

Ga voor meer informatie over het openen en bewerken van profielen naar Profielen.

Een op een profiel gebaseerde pushmelding voor transacties configureren configuring-profile-based-transactional-push-notification

Als u een pushmelding over een transactie wilt verzenden naar de Adobe Campaign-profielen die zijn geabonneerd op uw mobiele toepassing, moet u eerst een gebeurtenis maken en configureren die gericht is op de Adobe Campaign-database.

 1. Selecteer bij het maken van de gebeurtenisconfiguratie de optie Push notification en de Profile doelgerichtheid (zie Een gebeurtenis maken).

  Standaard wordt de transactionele pushmelding verzonden naar alle mobiele toepassingen waarop de ontvangers zich hebben geabonneerd. Als u de pushmelding naar een specifieke mobiele toepassing wilt verzenden, selecteert u deze in de lijst. De andere mobiele toepassingen zullen door het bericht worden gericht maar van het verzenden worden uitgesloten.

 2. Voeg velden toe aan de gebeurtenis als u het transactiemelding wilt aanpassen (zie Gebeurteniskenmerken definiëren).

  note note
  NOTE
  U moet ten minste één veld toevoegen om een verrijking te maken. U hoeft geen andere velden te maken, zoals Voornaam en Achternaam aangezien u verpersoonlijkingsgebieden van het gegevensbestand van Adobe Campaign zult kunnen gebruiken.
 3. Een verrijking maken om de gebeurtenis te koppelen aan de Profile resource (zie De gebeurtenis verrijken) en selecteer deze verrijking als de Targeting enrichment.

  note important
  IMPORTANT
  Deze stap is verplicht voor op profielen gebaseerde gebeurtenissen.
 4. De gebeurtenis voorvertonen en publiceren.

  Wanneer u een voorvertoning van de gebeurtenis weergeeft, bevat de REST API geen kenmerk dat het registratietoken, de toepassingsnaam en het pushplatform opgeeft zoals deze worden opgehaald van het dialoogvenster Profile resource.

  Nadat de gebeurtenis is gepubliceerd, wordt automatisch een transactioneel pushbericht gemaakt dat aan de nieuwe gebeurtenis is gekoppeld. U kunt het zojuist gemaakte bericht nu wijzigen en publiceren (zie deze sectie).

 5. De gebeurtenis in uw website integreren (zie De gebeurtenis die leidt tot integratie).

Een op een profiel gebaseerde pushmelding voor transacties verzenden sending-profile-based-transactional-push-notification

Een luchtvaartmaatschappij wil bijvoorbeeld een laatste instapoproep sturen naar alle Adobe Campaign-gebruikers die zich op de mobiele toepassing hebben geabonneerd.

 1. Ga het transactiemelding dat werd gecreeerd om het uit te geven. Zie Toegang tot transactieberichten.

 2. Klik op de knop Content blokkeren om de titel en de tekst van uw bericht te wijzigen.

  In tegenstelling tot configuraties die op gebeurtenissen in real time worden gebaseerd, hebt u directe toegang tot alle profielinformatie om uw bericht te personaliseren. Zie Een personalisatieveld invoegen.

  Ga voor meer informatie over het bewerken van inhoud van pushberichten naar Een pushmelding voorbereiden en verzenden.

 3. Sla uw wijzigingen op en publiceer het bericht. Zie Een transactioneel bericht publiceren.

 4. Stuur een gebeurtenis met de Adobe Campaign Standard REST-API naar een profiel:

  code language-none
  {
   "ctx":
   {
    "email":"janegreen@email.com",
    "gateNumber":"D16",
   }
  }
  

Voor meer informatie over het integreren van het activeren van een gebeurtenis in een extern systeem raadpleegt u De gebeurtenis die leidt tot integratie.

De overeenkomstige gebruiker ontvangt een transactioneel pushbericht met daarin alle personalisatie-elementen die uit de Adobe Campaign-database zijn opgehaald.

NOTE
Er zijn geen registratietoken, toepassings- en pushplatformvelden. In dit voorbeeld wordt de afstemming uitgevoerd met het e-mailveld.

De doeltoewijzing wijzigen in een transactioneel pushbericht change-target-mapping

Transactiepushberichten gebruiken een specifieke doeltoewijzing die de technische instellingen bevat die vereist zijn om dit type leveringen te verzenden.

Volg onderstaande stappen om deze doeltoewijzing te wijzigen:

 1. Selecteer een pushmelding in de lijst Transactiebericht.

 2. Klik in het berichtdashboard op de knop Edit properties knop.

 3. Vouw de sectie Advanced parameters uit.

 4. Klik op Select a ‘Target mapping’ element.

 5. Selecteer een doelafbeelding in de lijst.

  note note
  NOTE
  Voor optimale voorbereidingstijd en prestaties bij verzending op basis van profiel Transactie-pushberichten gebruiken Profile - Real-time event for Push (mapRtEventAppSubRcp) doeltoewijzing.

 6. Bevestig uw wijziging en publiceer het bericht. Zie Een transactioneel bericht publiceren.

  note important
  IMPORTANT
  U moet het bericht opnieuw publiceren om de verandering effectief te zijn, anders zal de vorige doelafbeelding nog worden gebruikt.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff