Gebruiksscenario’s voor triggers bij afbrekingsacties abandonment-triggers-use-cases

In deze sectie worden verschillende gebruiksscenario’s beschreven die kunnen worden geïmplementeerd met de integratie tussen Adobe Campaign en Experience Cloud Triggers. U vindt twee voorbeelden van gebruiksscenario’s:

NOTE
De gebruiksscenario’s die in deze sectie worden beschreven, zijn afhankelijk van Experience Cloud Visitor ID. U kunt ze ook implementeren met Experience Cloud Declared ID. Gehashte en versleutelde gedeclareerde id’s worden ook ondersteund. U kunt e-mails/sms’en verzenden naar een profiel dat niet in Campaign bestaat door het versleutelde e-mailadres/mobiele nummer direct te ontsleutelen. In dit geval kan personalisatie met behulp van profieldata echter niet worden gebruikt.

Voorwaarden pre-requisites

Deze gebruiksscenario’s kunnen alleen worden geïmplementeerd als u toegang hebt tot de volgende oplossingen/kernservices:

 • Adobe Campaign
 • Adobe Analytics Ultimate, Premium, Foundation, OD, Select, Prime, Mobile Apps, Select of Standard.
 • Experience Cloud Triggers-kernservice
 • Experience Cloud DTM-kernservice
 • Experience Cloud Visitor ID- en Experience Cloud People-kernservice

U hebt ook een werkende website nodig.

Raadpleeg Oplossingen en services configureren voor meer informatie.

Bladeren door activeringstrigger browse-abandonment-trigger

In dit gebruiksscenario maken we een eenvoudige trigger die wordt geactiveerd telkens wanneer een klant een bezoek op de website afbreekt. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u al over DTM beschikt om data te verzamelen en naar Adobe Analytics te verzenden en dat al uw gebeurtenissen zijn gemaakt.

Een Experience Cloud activeren creating-an-experience-cloud-trigger

 1. Selecteer Manage Triggers in het menu van de Experience Cloud Activation-kernservice.

 2. Kies een triggertype (in ons gebruiksscenario is dit Abandonment).

 3. Voor dit gebruiksscenario hebben we een eenvoudige trigger voor afbreking nodig. Het bedrijfsdoel is bezoekers te identificeren die door onze boekingssite bladeren, naar de pagina met deals kijken, maar geen reis boeken. Zodra we deze doelgroep hebben geïdentificeerd, willen we deze binnen korte tijd opnieuw kunnen bereiken. In dit voorbeeld kiezen we ervoor de trigger na een periode van 10 minuten te verzenden.

De trigger in Adobe Campaign gebruiken using-the-trigger-in-adobe-campaign

Nu we een Experience Cloud Trigger hebben gemaakt, gebruiken we deze in Adobe Campaign.

In Adobe Campaign moet u een trigger maken die gekoppeld is aan de trigger die u in Experience Cloud hebt gemaakt.

 1. Als u de trigger in Adobe Campaign wilt maken, klikt u op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Marketing plans > Transactional messages > Experience Cloud triggers.

 2. Klik op Create.

 3. Selecteer de trigger die u eerder hebt gemaakt en klik op Next.

 4. Selecteer het kanaal Email en de doeldimensie Real-time event en klik op Create.

 5. Publiceer de trigger in Adobe Campaign. Met dit proces wordt automatisch een sjabloon voor een transactioneel bericht gemaakt.

 6. Klik op de knop More klikt u rechtsboven op Trigger Transactional Template.

 7. Pas de content en de data van de afzender aan.

 8. Publiceer de berichtsjabloon. De trigger is nu live en actief.

Het scenario uitvoeren running-the-scenario

 1. Dit gebruiksscenario begint met een eerste e-mail die naar uw doelgroep wordt verzonden met Adobe Campaign.

 2. De ontvanger opent de e-mail.

 3. De ontvanger klikt op een koppeling die deze naar uw website brengt. In dit voorbeeld brengt de banner de ontvanger naar de startpagina van de boekingssite.

 4. De ontvanger gaat naar de pagina "Deals"maar houdt plotseling hun bezoek tegen. Na een periode van 10 minuten activeert Adobe Campaign het verzenden van het transactionele bericht.

 5. U kunt op elk gewenst moment de Experience Cloud-logboeken controleren om te zien hoe vaak de trigger is geactiveerd.

 6. U kunt ook het Adobe Campaign-triggerrapport weergeven.

Trigger voor verlaten van zoekopdracht search-abandonment-trigger

In dit gebruiksscenario maken we een trigger om opnieuw contact op te nemen met bezoekers die onze boekingssite hebben bezocht, naar een bestemming hebben gezocht, geen geschikte resultaten hebben gevonden en daarna niets hebben geboekt. Het algemene proces is hetzelfde als in het vorige gebruiksscenario (zie Trigger voor afbreken van bladeren). We concentreren ons daarom hier op het personaliseren van de remarketing-e-mail.

Een Experience Cloud activeren creating-an-experience-cloud-trigger-1

Voer de stappen uit die in het vorige gebruiksscenario zijn beschreven om de Experience Cloud Trigger te maken. Zie Een Experience Cloud Trigger maken. Het belangrijkste verschil is de triggerdefinitie.

In de sectie Include Meta Data kunt u alle data die zijn verzameld via Analytics doorgeven aan de triggerpayload. In dit voorbeeld maken we een aangepaste eVar (bijvoorbeeld eVar 3) om de zoekterm te verzamelen die de bezoeker invoert. Deze term wordt vervolgens gebruikt in het transactionele e-mailbericht dat aan dezelfde bezoeker wordt verzonden.

De trigger in Adobe Campaign gebruiken using-the-trigger-in-adobe-campaign-1

 1. Voer de stappen uit die in het vorige gebruiksscenario zijn beschreven om de trigger in Adobe Campaign te maken. Zie De trigger gebruiken in Adobe Campaign. Het belangrijkste verschil is hoe we in Adobe Campaign toegang krijgen tot en gebruikmaken van de metadata die naar de triggerpayload worden gepusht.

 2. Klik in de trigger voor het afbreken van een zoekopdracht die u in Adobe Campaign hebt gemaakt op het pictogram Event content and enrichment om de payload weer te geven die naar Adobe Campaign wordt gepusht.

 3. Zoals u ziet, wordt de aangepaste eVar doorgegeven naar de triggerpayload en aan de tabel Event Context (ctx) toegewezen. We kunnen het nu gebruiken om het transactionele bericht te personaliseren.

 4. In dit voorbeeld kiezen we ervoor om de zoekterm voor de bestemming op te nemen in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van de e-mail.

 5. Wanneer u een gepersonaliseerd veld selecteert, zoekt u naar de metadata van de payload in de tabel Transactional event (rtEvent) en vervolgens in de subtabel Event context (ctx).

Het scenario uitvoeren running-the-scenario-1

 1. De bezoeker gaat naar de boekingssite en zoekt naar een bestemming. In dit voorbeeld zoekt de bezoeker naar een reis naar Japan, maar vindt geen resultaat. Dit is een kans voor ons om opnieuw contact op te nemen met deze bezoeker en een alternatief reisplan voor te stellen.

  note note
  NOTE
  In dit gebruiksscenario gaan we ervan uit dat de bezoeker/ontvanger al een e-mail van dezelfde website heeft geopend en erop heeft geklikt. Dit staat ons toe om de VisitorID te gebruiken en te verzamelen en deze aan de ontvanger toe te wijzen. We hoeven dit maar één keer te doen.
 2. Een paar ogenblikken later ontvangt dezelfde bezoeker/ontvanger een remarketingbericht. Het bericht omvat de onlangs gezochte bestemming.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff