Doorzichtig must-read

Technische voorschriften

  • Adobe Campaign API's mogen alleen worden gebruikt op Server.
  • Neem altijd contact op met de technische contactpersoon van de Adobe als het gebruiksscenario dat u wilt implementeren is uitgelijnd met de schaal die is toegestaan door Adobe Campaign API's.
  • Voor het instellen van een AdobeIO-toegang zijn specifieke machtigingen vereist. Neem contact op met de Adobe Support voor problemen.

Rechten en toegang

  • Adobe Campaign API's gebruiken standaard de beheerderscontext en dus zijn de eenheden en rollen van de organisatie niet van toepassing.
  • De Adobe Campaign API's zijn uitgesloten van de rolcontext.
  • Als u APIs met een organisatieeenheid of een rollen wilt vormen, gelieve eerst met uw aan Adobe technische contact te controleren.

Bronrepresentatie

Alle API-bronnen zijn beschikbaar in JSON met een URL-extensie of in een HTTP Accept Header:

GET /profileAndServices/<resourceName>.json

NOTE
Zonder extensie in de URL de json-indeling is de standaardindeling voor het inhoudstype.

aanvraagvoorbeeld

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile.json \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Primaire sleutel en URL's

  • Probeer niet zelf een URL te maken. Alle URL's worden geretourneerd door de API. Het is echter mogelijk een URL te maken op basis van de resourcenaam op het hoogste niveau.

  • De waarden voor de automatische primaire sleutel (PKey) die de voorbeelden illustreren, zijn niet bedoeld om in een andere specifieke implementatie te werken. Ze worden gemaakt door de Adobe Campaign API.

  • Door Adobe Campaign gegenereerde waarden voor Automatische primaire sleutels mogen nooit worden opgeslagen in een externe database of website. U moet specifieke zeer belangrijke gebieden in uw gegevensbestanddefinitie produceren en het gebruiken tijdens uw ontwikkelingen.

Aangepaste toetsen custom-keys

Als de profielbron is uitgebreid met een veld met een aangepaste sleutel, kunt u dit veld gebruiken als een sleutel in plaats van de automatische primaire sleutel die door Adobe Campaign wordt gegenereerd:

GET /.../profileAndServicesExt/profile/<customKey>

Aangepaste toetsen kunnen niet worden gewijzigd met een PATCH-bewerking als de sleutelwaarde afwijkt van de oorspronkelijke sleutel of als u uw eigen zakelijke sleutel gebruikt als URI in plaats van de sleutel die door de Adobe wordt verschaft.

Een aangepaste sleutel gebruiken voor profielbronnen op hoofdniveau alleen. URL's worden geretourneerd door de API en mogen nooit door uzelf worden gemaakt.

Voorbeeldverzoek

Als u de abonnementen voor een profiel wilt ophalen met behulp van een aangepaste sleutel, voert u een GET-bewerking uit op de aangepaste sleutel.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServicesExt/profile/<customKey> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Voer een GET-aanvraag uit op de geretourneerde abonnements-URL.

-X GET <SUBSCRIPTION_URL> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

De lijst met abonnementen voor het profiel wordt geretourneerd.

"service": {
"PKey": "<PKEY>",
"href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/<PKEY>",
"label": "Sport Newsletter",
"name": "SVC1",
"title": "Sport Newsletter (SVC1)"
}
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff