Een service met API's maken creating-a-service-api

Services maken wordt uitgevoerd met een POST verzoek op het de dienstmiddel.

Als u de dienst met specifieke attributen wilt tot stand brengen, voeg hen in de lading toe. Anders, zal de nieuwe dienst met standaarddegenen worden gecreeerd.

Voorbeeldverzoek

De vraag van de POST van de steekproef om de dienst met specifieke attributen tot stand te brengen.

-X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/service/ \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'
-i
-d {
-d "label": "My newsletter",
-d "messageType": "email",
-d "name": "email_newsletter",
-d "start": "2019-10-06"
-d }

De nieuwe service wordt met de bijgewerkte kenmerken geretourneerd.

{
  "PKey": "<PKEY>",
  "builtIn": false,
  "created": "2019-09-26 12:00:37.005Z",
  "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/profileAndServices/service/@NLscZuVHxdVu9rPftvrMWFfR1zRIxQGswSOmGLrK09JTF_iWhB0JCUHEndA_vvy__k9mzOYa5NVkcWDcrK8qGh0wygahX9kRcD44kiWWSEceShn3",
  "label": "My newsletter",
  ...
}
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff