Profielen na het importeren van een bestand abonneren op een specifieke service subscribing-profiles-to-a-specific-service-after-importing-a-file

In dit voorbeeld ziet u hoe u een bestand met profielen importeert en deze abonneert op een bestaande service. Nadat het bestand is geïmporteerd, moet een afstemming worden uitgevoerd, zodat de geïmporteerde data kunnen worden geïdentificeerd als profielen. Om ervoor te zorgen dat het bestand geen duplicaten bevat, wordt een ontdubbelingsactiviteit uitgevoerd op de data.

De workflow wordt als volgt weergegeven:

 • A Bestand laden Deze activiteit laadt het profieldossier en bepaalt de structuur van de ingevoerde kolommen.

  In dit voorbeeld heeft het geladen bestand de csv-indeling en bevat het de volgende data:

  code language-none
  lastname;firstname;email;birthdate;subdate
  jackman;megan;megan.jackman@testmail.com;07/08/1975;10/08/2017
  phillips;edward;phillips@testmail.com;09/03/1986;10/08/2017
  weaver;justin;justin_w@testmail.com;11/15/1990;10/08/2017
  martin;babeth;babeth_martin@testmail.net;11/25/1964;10/08/2017
  reese;richard;rreese@testmail.com;02/08/1987;11/08/2017
  cage;nathalie;cage.nathalie227@testmail.com;07/03/1989;11/08/2017
  xiuxiu;andrea;andrea.xiuxiu@testmail.com;09/12/1992;11/08/2017
  grimes;daryl;daryl_890@testmail.com;12/06/1979;12/08/2017
  tycoon;tyreese;tyreese_t@testmail.net;10/08/1971;12/08/2017
  

 • A Verzoening de activiteit identificeert de gegevens van het dossier als deel uitmakend van de profielafmeting van het gegevensbestand van Adobe Campaign. Alleen het tabblad Identification is geconfigureerd. De bestandsdata worden geïdentificeerd aan de hand van de e-mailadressen van de profielen.

 • A Deduplicatie op basis van de email in het veld van de tijdelijke bron (die voortvloeit uit de afstemming) worden eventuele duplicaten geïdentificeerd. Als de data die uit het bestand zijn geïmporteerd, duplicaten bevatten, mislukt de inschrijving op een service voor alle data.

 • A Abonnementsservices Met deze activiteit kunt u de service selecteren waarop de profielen moeten worden geabonneerd, het veld dat overeenkomt met de abonnementsdatum en de oorsprong van het abonnement.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff