Afstemming reconciliation

Beschrijving description

Met de activiteit Reconciliation kunt u niet-geïdentificeerde data koppelen aan bestaande resources.

Gebruikscontext context-of-use

De activiteit Reconciliation wordt hoofdzakelijk gebruikt voor databeheerdoeleinden en houdt twee gebruikssituaties in:

 • Relaties toevoegen: Op het tabblad Links kunt u koppelingen toevoegen tussen de binnenkomende data en verschillende andere Adobe Campaign-databasedimensies.

  Een bestand met aankoopdata kan bijvoorbeeld ook informatie bevatten om de aangekochte producten en de koper te identificeren. De bestandsdata hebben derhalve betrekking op twee extra dimensies (naast Purchases): de dimensies Products en Profiles. Vervolgens moeten er relaties worden aangelegd tussen deze dimensies en de dimensie Purchases (zie het volgende voorbeeld).

  Bij het definiëren van een relatie wordt een kolom toegevoegd aan de binnenkomende data om te verwijzen naar de externe sleutel van de gekoppelde dimensie.

  note note
  NOTE
  Deze bewerking houdt in dat de data van de gekoppelde dimensies al in de database staan. Als u bijvoorbeeld een aankoopbestand importeert waarin wordt aangegeven welk product is gekocht, op welk moment, door welke klant, enzovoort, moeten het product en de klant al in de database aanwezig zijn.
 • Data-identificatie: Op het tabblad Identification kunt u binnenkomende data eenvoudig koppelen aan kolommen van een bestaande dimensie in de Adobe Campaign-database. Na de activiteit worden de data geïdentificeerd als behorend tot de gedefinieerde dimensie.

  U kunt dan bijvoorbeeld een doelgroep opslaan, de database bijwerken, enzovoort.

Bijvoorbeeld de Reconciliation activiteit kan na een activiteit van ladingsgegevens worden geplaatst om niet-standaardgegevens in het gegevensbestand in te voeren.

Terwijl de Verrijking activiteit staat u toe om extra gegevens te bepalen in uw werkschema (gebruik Verrijking activiteit om gegevens te combineren die uit veelvoudige reeksen komen, of om verbindingen met een tijdelijke middel tot stand te brengen), Verzoening Met activiteit kunt u niet-geïdentificeerde gegevens koppelen aan bestaande bronnen. De afstemmingsoperatie houdt in dat de gegevens van de gekoppelde afmetingen al in de database staan. Gebruiksgevallen zijn beschikbaar in deze sectie.

Configuratie configuration

 1. Sleep een Reconciliation-activiteit naar uw workflow en plaats deze na een overgang met een populatie waarvan de targetingdimensie niet rechtstreeks afkomstig is uit Adobe Campaign. Raadpleeg Targetingdimensies en resources voor meer informatie.

 2. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.

 3. Ga naar het tabblad Links als u koppelingen wilt definiëren tussen de binnenkomende data en andere databasedimensies.

  Voeg zoveel relaties toe als nodig is. Selecteer eerst voor elke relatie de gekoppelde dimensie en geef vervolgens in de koppelingsdetails de bijbehorende velden op.

 4. Als u de binnenkomende data eenvoudig wilt identificeren, gaat u naar het tabblad Identification en schakelt u het vakje Identify the document from the working data in.

  Selecteer de targetingdimensie waarop u de binnenkomende data wilt afstemmen.

  Voeg afstemmingscriteria toe om de record van een binnenkomende overgang aan een geselecteerde targetingdimensie-record te koppelen. Als er meerdere criteria zijn opgegeven, moeten deze allemaal worden geverifieerd om te zorgen dat de koppeling tussen alle betreffende data werkt.

  Kies de modus Processing unidentified source lines:

  • Ignore them: Alleen de identificeerbare data blijven behouden in de uitgaande overgang van de activiteit.
  • Keep in the outbound population: Alle data van de binnenkomende overgang blijven behouden in de uitgaande overgang van de activiteit.
 5. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

Gebruiksscenario’s use-cases-reconciliation

Leer hoe u deze activiteit in de volgende gebruiksgevallen kunt gebruiken:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff