Direct mail maken creating-the-direct-mail

Het maken van een direct-maillevering lijkt veel op het maken van een gewone e-mail. In de volgende stappen wordt de configuratie beschreven die specifiek is voor dit kanaal. Zie Een e-mail maken voor meer informatie over andere opties.

NOTE
U kunt ook direct-mailactiviteiten toevoegen aan een workflow. Raadpleeg de handleiding Workflows voor meer informatie.
 1. Maak een nieuwe direct-maillevering. U kunt deze maken op de startpagina van Adobe Campaign, in een campagne of in een lijst met marketingactiviteiten.

 2. Kies de kant-en-klare Direct mail-sjabloon of een van uw eigen sjablonen. Raadpleeg de sectie Sjablonen beheren voor meer informatie over sjablonen.

 3. Voer de algemene eigenschappen van de levering in.

  note note
  NOTE
  Zowel verschijnen de activiteitennaam als zijn identiteitskaart in de interface, maar zij zijn niet zichtbaar aan de berichtontvangers.
  Zorg ervoor dat het veld Id geen lege ruimte bevat om discrepanties te voorkomen, bijvoorbeeld bij integratie met Adobe Analytics.
 4. Definieer de doelgroep die u wilt opnemen in het extractiebestand en de test- en trapprofielen. Zie De doelgroep voor direct mail definiëren.

  note note
  NOTE
  Het definiëren van de doelgroep lijkt sterk op het definiëren van de doelgroep voor een normale e-mail. Zie Doelgroepen maken.
 5. Bewerk de content van het bestand: kolommen die moeten worden opgenomen voor elk profiel, elke bestandsstructuur, elke kop- en voettekst. Zie De content voor direct mail definiëren.

 6. Klik op de sectie Schedule van het leveringsdashboard om de contactdatum te bepalen. Voor direct mail is de contactdatum verplicht. Zie De verzending plannen voor meer informatie.

 7. Als u testprofielen hebt toegevoegd (zie Test- en trapprofielen toevoegen), kunt u de levering testen voordat u het definitieve bestand voorbereidt. Hiermee kunt u een voorbeeldbestand maken dat alleen de geselecteerde testprofielen bevat.

  Klik op Test om het voorbeeldbestand te genereren. Klikken op Summary in de linkerbovenhoek selecteert u vervolgens Proofs. Selecteer de proef in het linkergedeelte van het scherm en klik op Download file.

  note note
  NOTE
  De rol Export is vereist om Adobe Campaign toe te staan om het bestand te exporteren en het ter beschikking te stellen voor download. Neem contact op met uw beheerder.

 8. Nadat u de content, de doelgroep en de contactdatum van de levering hebt gedefinieerd, klikt u op de knop Prepare op het leveringsdashboard.

  Er worden typologieregels toegepast. Alle niet-opgegeven postadressen worden bijvoorbeeld van het doel uitgesloten. Daarom moet u het vakje Address specified in de informatie van uw profielen (zie Aanbevelingen) inschakelen. Als u een Maximum volume of message hebt gedefinieerd in de eigenschappen van de direct mail of op sjabloonniveau, wordt deze ook hier toegepast.

  note note
  NOTE
  U kunt algemene moeheidsregels tussen kanalen instellen om overvraagde profielen automatisch uit te sluiten van campagnes. Zie Moeheidsregels.
 9. Klik op Explore file om een voorbeeld van de eerste 100 regels van het bestand weer te geven.

  Het volledige bestand kan lokaal worden gedownload in het linkergedeelte van het scherm. Wanneer u het bestand downloadt, wordt een logboekvermelding gegenereerd in het menu Export audits. Raadpleeg de sectie Audits uitvoeren op exportlogboeken voor meer informatie over exportaudits.

  note note
  NOTE
  De rol Export is vereist om Adobe Campaign toe te staan om het bestand te exporteren en het ter beschikking te stellen voor download. Neem contact op met uw beheerder.

  Als u de content van de levering moet wijzigen, hoeft u alleen maar op de knop Regenerate file te klikken om de wijziging door te voeren. De voorbereiding hoeft niet opnieuw te worden doorlopen.

 10. Om te bevestigen dat dit het definitieve bestand is, klikt u op Confirm in het leveringsdashboard.

U kunt het extractiebestand nu naar uw direct-mailprovider verzenden. Hiervoor hebt u verschillende opties:

 • Verzend het via een gewone e-mail, met het bijgevoegde bestand
 • Verstuur het via Campaign: voer uw direct mail uit binnen een campagneworkflow en voeg een Transfer file toe om het bestand bijvoorbeeld via FTP te versturen. Zie Bestand overdragen

De leverancier wint de lijst van onjuiste adressen terug en verzendt deze informatie naar Adobe Campaign die automatisch de onjuiste adressen voegt op lijst van gewenste personen. Zie Terug naar afzender.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff