Beschrijving van de interface interface-description

Met Adobe Campaign kunt u door verschillende menu's en schermen navigeren om uw campagnes te beheren.

Alle Adobe Campaign-schermen bestaan uit de volgende elementen:

 • Een bovenste balk voor navigatie
 • Een geavanceerd menu voor toegang tot specifieke functies en configuraties
 • Een centrale zone om bepaalde elementen te bewerken
 • Een zijvenster, afhankelijk van de context, om binnen de getoonde elementen te filteren of te zoeken.

Homepage home-page

De startpagina bestaat uit een set kaarten waarmee u snel toegang hebt tot de belangrijkste functies van Adobe Campaign. De lijst met mogelijkheden op de startpagina van Campaign is afhankelijk van uw machtigingen en de opties die voor uw organisatie zijn geconfigureerd.

 • Met de kaart Create an email gaat u naar de assistent voor het maken van e-mail. Met behulp van deze assistent kiest u een e-mailtype, selecteert u berichtontvangers en definieert u de content. Raadpleeg de sectie Een e-mailbericht maken.
 • Met de kaart Create an SMS gaat u naar de assistent voor het maken van sms-berichten. Met behulp van deze assistent kiest u een sms-type, selecteert u berichtontvangers en definieert u de content. Raadpleeg de sectie Een sms maken.
 • Met de kaart Create a Direct mail gaat u naar de assistent voor het maken van direct mail. Raadpleeg de sectie Direct mail maken.
 • Met de kaart Create a push notification opent u de assistent voor het maken van meldingen. Met behulp van deze assistent kiest u een type pushmelding, selecteert u berichtontvangers en definieert u de content. Raadpleeg de sectie Een pushmelding maken.
 • De Create an In-App message met de kaart gaat u naar de ontwerpassistent in de app. Met deze assistent kunt u het type In-App-bericht selecteren dat u wilt maken, de eigenschappen, het publiek en de inhoud ervan definiëren. Zie de Een bericht in de app maken sectie.
 • Met de kaart Marketing activities opent u de volledige lijst met alle activiteiten, programma's en campagnes, in het bijzonder e-mails, sms-berichten, workflows en landingspagina's. Vanaf hier kunt u de elementen filteren door te zoeken op naam, datum, status of type activiteit. Raadpleeg de sectie Lijst met marketingactiviteiten voor meer informatie.
 • Met de kaart Programs & campaigns gaat u naar de lijst met programma's waarin u campagnes kunt maken en beheren. Raadpleeg de Programmalijst.
 • Met de kaart Timeline gaat u rechtstreeks naar een interactieve tijdlijn van uw marketingactiviteiten, zodat u de lopende programma's en hun content kunt raadplegen. Zie Tijdlijn.
 • Met de kaart Customer profiles gaat u rechtstreeks naar de lijst met profielen. Bekijk hier de gebeurtenissen die betrekking hebben op elk van de profielen in de lijst. Zie Profielen beheren.
 • Met de kaart Audiences gaat u rechtstreeks naar de lijst met doelgroepen. Hier hebt u toegang tot bestaande doelgroepen en kunt u nieuwe doelgroepen maken. Zie Doelgroepen beheren.

Bovenste balk top-bar

De bovenste balk is zichtbaar op elk scherm en biedt u de mogelijkheid om door Adobe Campaign-functies te navigeren en toegang te krijgen tot het profiel Adobe dat is verbonden, meldingen, Adobe Experience Cloud-oplossingen en Campagne.

De navigatieprincipes:

 • De Adobe in de linkerbovenhoek van de pagina biedt u toegang tot de geavanceerde mogelijkheden en configuraties. De menu's zijn afhankelijk van uw profiel en machtigingen.

  Het geavanceerde menu wordt beschreven in de sectie Geavanceerd menu.

 • Met de koppeling Home kunt u de startpagina van Adobe Campaign weergeven.

 • Met de koppelingen Marketing activities, Programs & Campaigns, Profiles, Audiences en Reports hebt u toegang tot de weergaven die aan deze functies zijn gekoppeld.

 • De Oplossingsschakelaar kunt u schakelen tussen uw organisaties of naar een andere toepassing.

 • De Help pictogram wordt beschreven onder.

 • Het pictogram Notifications geeft de meest recente waarschuwingen of informatie weer.

 • Met het pictogram User kunt u aan uw profiel gekoppelde informatie weergeven. Gebruik dit pictogram als u Sign out.

Help help

In de rechterbovenhoek Help -pictogram plaatst Adobe Experience League in het product.

Gebruik de Search voor hulp. Zoekresultaten zijn onder andere documentatie en Help-artikelen, resultaten van communityforums en video-inhoud, waardoor u gemakkelijker toegang hebt tot meer inhoud om optimaal gebruik te maken van de toepassing.

Met drie tabbladen kunt u hulp en hulp zoeken:

 1. De Help tab bevat:

  • een snelle toegang tot Adobe Campaign Standard-documentatie met contextafhankelijke koppelingen.
  • a Learning koppeling waarmee u toegang kunt krijgen tot de Adobe Campaign-cursusbibliotheek.
  • a Community link naar het forum dat gewijd is aan uw vragen over Campagne.
  • een directe toegang tot: Help Center, Customer Care, de status van het product van het Experience Cloud, de verbinding van ontwikkelaars, de Nota's van de Versie, de Planning van de Versie en About scherm.
 2. De Support kunt u een ondersteuningscase openen en telefonisch contact met ons opnemen (voorheen bekend als Twitter).

 3. De Feedback kunt u gemakkelijker problemen melden of uw ideeën delen.

Het menu Geavanceerd advanced-menu

Het geavanceerde menu wordt weergegeven door op de knop Adobe Campaign in de linkerbovenhoek van elk scherm. Het geavanceerde menu kan variëren afhankelijk van uw contract en gebruikersmachtigingen.

In dit menu kunt u naar specifieke functies en instellingen navigeren.

Marketingplannen marketing-plans

Het pictogram Marketing plans geeft u toegang tot de volgende functies:

 • Marketing activities - Raadpleeg de sectie Lijst met marketingactiviteiten voor meer informatie.
 • Programs & Campaigns - Raadpleeg de sectie Programmalijst voor meer informatie.
 • Timeline - Raadpleeg de sectie Tijdlijn voor meer informatie.
 • Transactional messages met de submenu's Deliveries en Event configuration - Raadpleeg de sectie Transactieberichten voor meer informatie.

Profielen en publiek profiles-e-audiences

Het pictogram Profiles & audiences geeft u toegang tot de volgende functies:

Bronnen resources

Het pictogram Resources geeft u toegang tot de volgende functies:

 • Templates met de submenu's voor elk sjabloontype - Raadpleeg de sectie Sjablonen beheren voor meer informatie.
 • Content blocks - Raadpleeg de sectie Een contentblok toevoegen voor meer informatie.
 • Content templates & fragments - Raadpleeg de sectie Contentjabloon voor meer informatie.

Beheer administration

Met het pictogram Administration krijgt u toegang tot de geavanceerde functies die alleen door de functionele beheerder kunnen worden uitgevoerd. Zie de sectie Beheer voor meer informatie.

Centrale zone central-zone

De centrale zone van de gebruikersinterface is een dynamische zone die bijvoorbeeld een lijst met elementen of een set kaarten bevat. Zo kunt u bestaande elementen bewerken en bronnen maken.

De content en weergave van de centrale zone varieert:

 • Een lijst met verschillende elementen, zoals programma's, campagnes, profielen, enz. Deze elementen worden in de modus Card of List weergegeven. Gebruik de knop Change om van modus te wisselen. Op elk element worden indicatoren weergegeven.

  Met een teller blijft u op de hoogte van het aantal elementen. Klik op deze teller als dit aantal groter is dan 30 voor het totaal aantal.

 • Een dashboard met een overzicht van alle parameters die aan een activiteit zijn gekoppeld. Dit scherm toont interactieve zones om de verschillende concepten te scheiden en onafhankelijk van elkaar te configureren.

 • Als er bij het maken van een element meerdere opties mogelijk zijn, kunt u in een selectiescherm het type element selecteren dat u wilt toevoegen (campagnes, leveringen). Dit selectiescherm biedt ook toegang tot de rapporten.

 • Voor de workflows en de query-editor is een werkruimte met een palet beschikbaar voor het ontwerpen van het object.

  U kunt elementen van het palet naar de werkruimte slepen om het desbetreffende element te configureren.

Actiebalk action-bar

Al naar gelang het getoonde schermtype staat bovenin het scherm een balk met acties die zijn gekoppeld aan het scherm.

Deze balk bevat niet alleen algemene acties, zoals zoeken en filteren, maar ook acties met betrekking tot het getoonde scherm:

 • Kijk in de sectie Actiebalk voor de workflows voor acties die betrekking hebben op schermen in werkruimten.
 • Kijk voor acties met betrekking tot dashboardschermen in de sectie Berichtdashboard voor meer informatie.
 • Raadpleeg de onderstaande sectie Lijsten aanpassen voor informatie over acties die betrekking hebben op schermen met lijsten.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff