Berichtdashboard message-dashboard

Het berichtdashboard is een werkruimte die uit verschillende pictogrammen - in een actiebar wordt gegroepeerd - en diverse functionele blokken bestaat die u toestaan om de parameters van uw bericht te vestigen en het te verzenden. Deze elementen worden hierna weergegeven.

Grijsbalk gray-bar

De grijze balk groepeert verschillende pictogrammen die aan uw bericht zijn gekoppeld.

 • Summary: toont/verbergt de belangrijkste informatie betreffende het bericht.
 • Edit properties: hiermee kunt u de geavanceerde parameters.
 • Reports: geeft u toegang tot de rapporten met betrekking tot het bericht.

Verwante onderwerpen:

Actiebalk action-bar

De actiebalk heeft verschillende pictogrammen waarmee u kunt communiceren met uw bericht.

Afhankelijk van de ingestelde parameters en de geboekte vooruitgang zijn bepaalde pictogrammen mogelijk niet beschikbaar.

 • Show proofs: toont/verbergt de lijst met proefdrukken die zijn verzonden, als deze bestaan. Deze knop wordt alleen ingeschakeld nadat u proefdrukken hebt verzonden.

  Zie voor meer informatie over proefdrukken Proefdrukken verzenden.

 • Send a test: Hiermee kunt u de goedkeuringsmodus selecteren die u wilt gebruiken: Email rendering (alleen e-mail), Proof of beide. Zie voor meer informatie over testprofielen Proefdrukken verzenden. Deze knop wordt alleen ingeschakeld nadat u testprofielen hebt gemaakt.

 • Prepare send: begint met het voorbereiden van de verzending. De Deployment wordt weergegeven en geeft het resultaat van de voorbereiding weer. Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer het doel is ingevoerd. U kunt de voorbereiding op elk gewenst moment stoppen met de bijbehorende knop. Voor meer informatie over het voorbereiden van berichten raadpleegt u De verzending voorbereiden.

 • Confirm send: bevestigt het verzenden van het bericht. De verzendende statistieken verschijnen in Deployment blokkeren. Deze knop wordt alleen weergegeven nadat het verzenden is voorbereid. U kunt de verzending op elk gewenst moment stoppen of pauzeren met de Stoppen met verzenden en Pause knoppen. Voor meer informatie over het bevestigen van het verzenden, raadpleegt u Berichten verzenden.

Blokken blocks

Het hoofdscherm bestaat uit verschillende blokken. Klik in een blok om het bijbehorende parameterscherm te openen:

 • Deployment: hiermee kunt u de voortgang van het voorbereiden of verzenden van berichten volgen. Klik op de knop in de rechterbenedensectie van dit blok voor toegang tot de logboeken voor verzenden en analyse. Dit blok verschijnt slechts zodra het verzenden is voorbereid. Meer hierover. Zie Verzenden bevestigen.
 • Audience: hiermee kunt u zowel het hoofddoel van het bericht als de testprofielen vaststellen. Zie Doelgroepen maken.
 • Schedule: hiermee kunt u de datum opgeven waarop het bericht wordt verzonden. Zie Planning.
 • Content: hiermee kunt u de inhoud van het bericht definiĆ«ren en er een voorvertoning van weergeven. Zie Belangrijkste stappen om een bericht te verzenden.

Waarschuwingen warnings

In sommige gevallen kan een waarschuwing in een gele banner boven op het berichtdashboard worden weergegeven.

Hieronder volgt een lijst met de berichten die kunnen worden weergegeven:

 • "De optie voor de SMTP-testmodus is ingeschakeld voor deze e-mail: er worden geen berichten verzonden."

  Zie deze sectievoor meer informatie.

 • "Het verpletteren van externe rekening is onbruikbaar gemaakt."

  Zie voor meer informatie Externe rekeningen.

 • "De berichten kunnen niet worden verzonden omdat de huidige IP affiniteit niet door om het even welk verzendend proces wordt behandeld."

  Als u dit bericht ziet, is er een kwestie op het IP niveau van de affiniteitdefinitie of op het verzendende procesniveau. Neem contact op met de beheerder van de Adobe.

 • "Dit is een uit-van-de-doos transactionele berichtmalplaatje. Als u het wilt wijzigen, moet u het dupliceren en aan uw exemplaar werken."

  Sommige van deze uit-van-de-doos transactionele berichtmalplaatjes zijn ingebouwde het landen paginasjablonen. Zie deze sectievoor meer informatie.

 • "Dit bericht is een sjabloon voor technische transactieberichten. U kunt deze niet wijzigen of publiceren."

  Deze waarschuwing wordt weergegeven in lege transactiemalplaatjes die niet bewerkbaar zijn. Zie voor meer informatie over transactieberichten deze sectie.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff