Doelgroepen maken creating-audiences

Query-publiek maken creating-query-audiences

In deze sectie wordt beschreven hoe u een query doelgroep maakt. U kunt ook een doelgroep maken door een bestand te importeren of een doelgroep te targetten in een workflow.

Vanuit de doelgroeplijst kunt u doelgroepen maken door query's uit te voeren in Adobe Campaign-profielen of door een Adobe Experience Cloud-doelgroep te importeren.

 1. Ga naar de doelgroeplijst via het tabblad Audiences of de kaart.

 2. Selecteer Create om het scherm te openen waarin u een nieuwe doelgroep kunt maken.

 3. Geef een naam aan de doelgroep. Het label voor de doelgroep wordt gebruikt in de lijst met doelgroepen en in het palet van de querytool.

 4. Kies een type doelgroep voor Query: de doelgroep die door een query wordt bepaald, wordt bij elk verder gebruik opnieuw berekend.

 5. Selecteer vervolgens de Targeting dimension die u wilt gebruiken om uw klanten te filteren. Elke doelgroep bestaat uit één targetingdimensie. U kunt bijvoorbeeld geen doelgroep maken die is opgebouwd uit zowel profielen, testprofielen als abonnees. Ga naar deze pagina voor meer informatie over targetingdimensies.

 6. Maak de query om de doelpopulatie te definiëren. Raadpleeg de sectie over het bewerken van query's.

 7. Klik op de knop Create om uw doelgroep op te slaan.

NOTE
U kunt een beschrijving aan deze doelgroep toevoegen en de toegangsrechten bepalen via het pictogram Edit properties.

Lijstpubliek maken creating-list-audiences

In deze sectie wordt beschreven hoe u een lijstdoelgroep maakt na targeting in een workflow. U kunt ook doelgroepen maken door een bestand te importeren in een workflow of via een query in het menu Audiences.

Voer de volgende stappen uit om een lijstdoelgroep te maken:

 1. Ga naar het tabblad met marketingactiviteiten, klik op Create (Maken) en selecteer vervolgens Workflow.

 2. Sleep en zet de targetingactiviteiten neer waarmee u een populatie met een bekende dimensie kunt selecteren. Hierna kunt u deze activiteiten configureren. De lijst met beschikbare activiteiten en hun configuratie worden nader beschreven in de sectie Doelactiviteiten.

  U kunt een Query-activiteit gebruiken, of data via een Load file-activiteit invoeren voordat u de dimensie van de geïmporteerde data identificeert met behulp van een Reconciliation-activiteit. In dit voorbeeld willen we ontvangers die zijn geabonneerd op de Sport-nieuwsbrief targetten met een Query-activiteit.

 3. Na de targeting plaats u een Save audience-activiteit in uw workflow via slepen en neerzetten. Kies bijvoorbeeld voor Create or update an audience zodat uw doelgroep automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe data. In dit geval voegt u een Scheduler-activiteit toe aan het begin van de workflow.

  Raadpleeg de sectie Doelgroep opslaan voor meer informatie over het configureren van deze activiteit.

 4. Sla de workflow op en start deze weer.

  Aangezien Save audience na targeting met een bekende dimensie wordt geplaatst, zijn de doelgroepen die via deze activiteit zijn gemaakt zogenaamde lijstdoelgroepen.

  De content van de opgeslagen doelgroep wordt getoond in de gedetailleerde weergave voor de doelgroep, die toegankelijk is via de lijst met doelgroepen. De kolommen in deze weergave komen overeen met de kolommen van de binnenkomende overgang van de opslagactiviteit in de workflow. Bijvoorbeeld: de kolommen van het geïmporteerde bestand, de extra data die via een query zijn toegevoegd.

Bestandspubliek maken creating-file-audiences

In deze sectie wordt beschreven hoe u een bestandsdoelgroep maakt door een bestand te importeren in een workflow. U kunt ook een doelgroep maken van een targetingactiviteit in een workflow of via een query in het menu Audiences.

Voer de volgende stappen uit om een bestandsdoelgroep te maken:

 1. Ga naar het tabblad met marketingactiviteiten, klik op Create (Maken) en selecteer vervolgens Workflow.

 2. Sleep en zet een Load file-activiteit neer waarmee u een populatie kunt importeren die een onbekende dimensie heeft wanneer de workflow wordt uitgevoerd. Hierna configureert u deze activiteit. Raadpleeg de sectie Bestand laden voor meer informatie over het configureren van deze activiteit.

 3. Sleep een Save audience-activiteit en plaats deze na de Load file-activiteit. Raadpleeg de sectie Doelgroep opslaan voor meer informatie over het configureren van deze activiteit.

 4. Sla de workflow op en start deze weer.

  Omdat Save audience pas na de importbewerking wordt geplaatst, is de datadimensie onbekend. De doelgroepen die met deze activiteit worden gemaakt zijn bestandsdoelgroepen .

  De content van de opgeslagen doelgroep wordt getoond in de gedetailleerde weergave voor de doelgroep, die toegankelijk is via de lijst met doelgroepen. De kolommen in deze weergave komen overeen met de kolommen van de binnenkomende overgang van de opslagactiviteit in de workflow. Bijvoorbeeld: de kolommen van het geïmporteerde bestand, de extra data die via een query zijn toegevoegd.

Experiencen Cloud publiek maken creating-experience-cloud-audiences

In Adobe Campaign kunt u doelgroepen delen en uitwisselen met Adobe Experience Cloud. Een doelgroep van Experience Cloud wordt rechtstreeks geïmporteerd van de People-kernservice naar Adobe Campaign met de technische workflow van Import shared audience.

In tegenstelling tot doelgroepen van het type Query, waarbij query's worden uitgevoerd op Adobe Campaign-profielen, bestaat de Experience Cloud-doelgroep uit een lijst met bezoeker-id's.

Voordat u met deze integratie aan de slag kunt, moet u de integratie eerst configureren. Voor meer informatie over configuratie en hoe u doelgroepen importeert of exporteert met de People-kernservice, leest u de volgende sectie.

Soorten publiek bewerken editing-audiences

Afhankelijk van het type doelgroep, kunt u een doelgroep op verschillende manieren bewerken:

 • Als u een querydoelgroep wilt bewerken, gaat u naar de lijst met doelgroepen via het menu Audiences of de kaart Audiences op de startpagina van Adobe Campaign.

  Open de relevante doelgroep. Alle elementen van een eerder gemaakte doelgroep kunnen worden bewerkt.

  note caution
  CAUTION
  Als u Filtering dimension in de query verandert, gaan de regels die u eerder hebt gedefinieerd, verloren.
 • Als u een lijst- of bestandsdoelgroep wilt bewerken, moet u de workflow waaruit de doelgroep is gemaakt bewerken en de Save audience-activiteit wijzigen. Start de workflow zodat de doelgroep wordt gewijzigd.

 • Als u een Experience Cloud-doelgroep wilt bewerken, raadpleegt u de sectie Doelgroepen importeren/exporteren met de People-kernservice.

Soorten publiek verwijderen deleting-audiences

Er zijn twee manieren om een of meer doelgroepen te verwijderen. Ten eerste kunt u een vervaldatum aan een doelgroep toevoegen

Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar een doelgroep.

 2. Klik op de knop om toegang te krijgen tot de configuratie van uw doelgroep.

 3. Voeg in het veld Expires on een vervaldatum toe aan uw doelgroep.

 4. Klik achtereenvolgens op Confirm en Save.

De vervaldatum is nu geconfigureerd. Wanneer deze datum wordt bereikt, wordt uw doelgroep automatisch verwijderd.

U kunt doelgroepen ook verwijderen door ze te selecteren en op de knop Delete element te klikken.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff