Targetingactiviteiten about-targeting-activities

Ga naar het palet links op het scherm en vouw de sectie Targeting uit.

Deze activiteiten zijn specifiek gericht op, het manipuleren van bevolkingsgegevens, en het filtreren activiteiten. Met deze instructies kunt u een of meer doelen maken door sets te definiëren en deze sets te splitsen of te combineren met een doorsnede, samenvoeging of uitsluitingsbewerking.

De sectie Targeting bevat de volgende activiteiten:

Targeting activiteiten kunt u definiëren segmentcodes voor hun uitgaande overgangen. Vervolgens kunt u rapporten maken op basis van deze segmentcodes om de efficiëntie van uw marketingcampagnes te meten. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Gegevens selecteren selecting-data

U kunt gegevens selecteren met behulp van de volgende activiteiten:

  • Met de activiteit Query kunt u een populatie van elementen filteren en extraheren uit de Adobe Campaign-database. Zie de Query sectie.
  • Met de activiteit Incremental query kunt u een populatie van elementen filteren en extraheren uit de Adobe Campaign-database. Telkens wanneer deze activiteit wordt uitgevoerd, worden de resultaten van de vorige uitvoeringen uitgesloten. Hierdoor kunt u alleen nieuwe elementen als doel instellen. Zie de koppeling. Incrementele query sectie.
  • De Read audience De activiteit staat u toe om een bestaand publiek terug te winnen en het te verfijnen door extra het filtreren voorwaarden toe te passen.Zie Lees publiek sectie.

Gegevens segmenteren segmenting-data

Met Adobe Campaign kunt u sets van binnenkomende gegevens verwerken. U kunt dus meerdere populaties combineren, een deel ervan uitsluiten of gegevens alleen gemeenschappelijk houden voor verschillende doelen.

  • De Union de activiteit staat u toe om het resultaat van veelvoudige activiteiten in één enkel doel te hergroeperen. Zie de Unie sectie.
  • De Intersection Met activiteit kunt u alleen de elementen behouden die de verschillende binnenkomende populaties gemeen hebben. Zie de Intersectie sectie.
  • De Exclusion op basis van bepaalde criteria kunt u elementen uitsluiten van één populatie. Zie de Uitsluiting sectie.
  • Met de activiteit Segmentation kunt u een of meer segmenten maken van een populatie die wordt berekend door activiteiten die eerder in de workflow zijn geplaatst. Aan het eind van de activiteit, kunnen zij in één enkele overgang of verschillende overgangen worden verwerkt. Zie de Segmentering sectie.

Gegevens worden verrijkt enriching-data

De geïdentificeerde en verzamelde gegevens kunnen worden verrijkt, geaggregeerd en gemanipuleerd om de doelconstructie te optimaliseren. U kunt doelprocessen vereenvoudigen en optimaliseren door gegevens op te nemen die niet in de datamarkt zijn gemodelleerd.

De Additional data tabblad van het Query en Incremental query De activiteiten staan u toe om de gegevens te verrijken die door de vraag worden gericht en deze gegevens over te brengen naar de volgende werkschemaactiviteiten, waar het kan worden gebruikt. U kunt met name het volgende toevoegen:

  • Eenvoudige data
  • Aggregaten
  • Verzamelingen

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff