Incrementele query incremental-query

Beschrijving description

Met de activiteit Incremental query kunt u een populatie van elementen filteren en extraheren uit de Adobe Campaign-database. Telkens wanneer deze activiteit wordt uitgevoerd, worden de resultaten van de vorige uitvoeringen uitgesloten. Zo kunt u doelgericht alleen nieuwe elementen benaderen.

Via een toegewezen tabblad kunt u Additional data voor de doelpopulatie definiëren. Deze data worden in extra kolommen opgeslagen en kunnen alleen worden gebruikt voor de actieve workflow.

Deze activiteit maakt gebruikt van de tool Query-editor. Deze tool wordt gedetailleerd beschreven in een specifieke sectie.

Gebruikscontext context-of-use

Een Incremental query moet gekoppeld worden aan een Scheduler om de uitvoeringsfrequentie van de workflow, en dus de query te definiëren.

Op het tabblad Processed data dat specifiek is bedoeld voor deze activiteit, kunt u indien nodig alle resultaten bekijken van de vorige uitvoeringen van de activiteit.

De activiteit Incremental query kan voor diverse doeleinden worden gebruikt:

 • Individuele gebruikers segmenteren om het doel van een bericht, doelgroep, enz te bepalen.

 • Data exporteren.

  U kunt een activiteit Incremental query gebruiken om regelmatig nieuwe logboeken in bestanden te exporteren. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u uw logboekgegevens in externe rapportering of hulpmiddelen van BI wilt gebruiken. Een volledig voorbeeld is beschikbaar in de sectie Logboeken exporteren.

Verwante onderwerpen

Configuratie configuration

 1. Sleep een activiteit Incremental query en zet deze neer in uw workflow.

 2. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.

 3. Als u een query wilt uitvoeren op een andere bron dan een profielbron, gaat u naar het tabblad Properties van de activiteit en selecteert u een Resource en een Targeting dimension.

  Met de optie Resource kunt u de filters verfijnen die in het palet worden weergegeven, terwijl de optie Targeting dimension (binnen de context van de geselecteerde bron) overeenkomt met het type populatie dat u wilt verkrijgen (geïdentificeerde profielen, leveringen, data die zijn gekoppeld aan de geselecteerde bron, enz.).

 4. Voer op het tabblad Target uw query uit door regels te definiëren en te combineren.

 5. Kies op het tabblad Processed data de incrementele modus die u wilt gebruiken voor de volgende uitvoeringen van de workflow:

  • Use the exclusion of the results of previous executions: De resultaten van eerdere uitvoeringen zijn uitgesloten van elke nieuwe uitvoering.

  • Use a date field: Bij de volgende uitvoeringen wordt alleen rekening gehouden met de resultaten waarvan het geselecteerde datumveld groter is dan of gelijk is aan de laatste uitvoeringsdatum van de activiteit Incremental query. U kunt elk datumveld selecteren dat betrekking heeft op de bron die is geselecteerd op het tabblad Properties. Deze modus biedt betere prestaties bij het uitvoeren van query's op grote bronnen, zoals loggegevens.

   Na de eerste uitvoering van de workflow ziet u op dit tabblad de laatste uitvoeringsdatum die wordt gebruikt voor de volgende uitvoering. Deze wordt automatisch steeds bijgewerkt wanneer de workflow wordt uitgevoerd. U kunt deze waarde ook overschrijven door handmatig een nieuwe waarde in te voeren die beter aan uw behoeften voldoet.

  note note
  NOTE
  In de modus Use a date field is meer flexibiliteit mogelijk, afhankelijk van het datumveld dat is geselecteerd. Als het geselecteerde veld bijvoorbeeld overeenkomt met een wijzigingsdatum, kunt u in de datumveldmodus data opvragen die recentelijk zijn bijgewerkt. De andere modus sluit opnames echter gewoon uit die al in een eerdere uitvoering waren benaderd, zelfs als deze sinds de laatste uitvoering van de workflow zijn gewijzigd.

 6. Via een toegewezen tabblad kunt u Additional data voor de doelpopulatie definiëren. Deze data worden in extra kolommen opgeslagen en kunnen alleen worden gebruikt voor de actieve workflow. U kunt met name data toevoegen uit de Adobe Campaign-databasetabellen die zijn gekoppeld aan de doeldimensie van de query. Raadpleeg de sectie Data verrijken.

 7. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

Gegevens worden verrijkt enriching-data

Net als bij een query kunt u de data van een Incremental query verrijken. Raadpleeg de sectie Data verrijken.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff