Doorsnede intersection

Beschrijving description

Met de activiteit Intersection kunt u alleen de elementen behouden die de verschillende binnenkomende populaties in de activiteit gemeenschappelijk hebben.

Gebruikscontext context-of-use

De activiteit Intersection wordt over het algemeen gebruikt om aanvullende filters toe te passen op populaties van binnenkomende overgangen.

Configuratie configuration

 1. Sleep een activiteit Intersection en zet deze neer in uw workflow.

 2. Verbind de activiteit met de andere activiteiten die eraan voorafgaan, zoals query’s.

 3. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.

 4. Selecteer het Reconciliation type:

  • Keys only: Standaardmodus. De activiteit behoudt slechts één element wanneer elementen van de verschillende binnenkomende overgangen dezelfde sleutel hebben.
  • All shared columns: De data worden afgestemd op basis van kolommen die gemeenschappelijk zijn met de binnenkomende overgangen. Daarom moet u de primaire set selecteren die als basis voor de vergelijking zal dienen. Deze optie kan worden gebruikt als de doeldimensies van de binnenkomende populatie verschillend zijn.
  • A selection of columns: Selecteer deze optie om de lijst met kolommen te definiëren waarop de data-afstemming wordt toegepast. U moet eerst de primaire set (de set met brondata) selecteren en vervolgens de velden opgeven die voor de samenvoeging moeten worden gebruikt.
 5. Schakel het selectievakje Use common additional data only in als u alleen de aanvullende data wilt behouden die in alle binnenkomende overgangen voorkomen.

 6. Indien nodig beheert u de Overgangen van de activiteit om toegang te krijgen tot de geavanceerde opties voor de uitgaande populatie.

 7. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

Voorbeeld example

Het volgende voorbeeld toont de doorsnede tussen twee queryactiviteiten. Dit voorbeeld wordt hier gebruikt om de Adobe Campaign-database te bekijken en profielen op te halen die tussen 18 en 27 jaar oud zijn en profielen waarvan het e-mailadres is opgegeven.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff