Doelgroep lezen read-audience

Beschrijving description

Met de activiteit Read audience kunt u een bestaande doelgroep ophalen en verfijnen door aanvullende filtervoorwaarden toe te passen.

Gebruikscontext context-of-use

De activiteit Read audience is een vereenvoudigde versie van de activiteit Query die is ontworpen voor gevallen waarbij u slechts een bestaande doelgroep moet selecteren.

Verwante onderwerpen

Configuratie configuration

 1. Zet een activiteit Read audience neer in uw workflow.

 2. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.

 3. Selecteer de doelgroep die u wilt ophalen van het tabblad Properties.

  U kunt doelgroepen van de volgende typen ophalen: List, Query, File en Experience Cloud. Raadpleeg de documentatie bij Doelgroepen voor meer informatie over typen doelgroepen.

  Met de optie Use a dynamic audience kunt u de naam van de doelgroep definiëren die u doelgericht wilt benaderen op basis van de gebeurtenisvariabelen van de workflow. Raadpleeg voor meer informatie hierover deze pagina sectie.

 4. Als u aanvullende filters op de geselecteerde doelgroep wilt toepassen, voegt u voorwaarden toe via het tabblad Source filtering van de activiteit.

  Voor meer informatie over het maken van filtervoorwaarden raadpleegt u de documentatie bij Query’s maken.

 5. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff