Lijsten aanpassen customizing-lists

Lijst Met schermen kunt u elementen van een of meer opgegeven bronnen weergeven.

Adobe Campaign heeft twee typen lijsten:

 • A homogeen lijst, die wanneer het één enkel type van middel bevat. De profiellijst bevat bijvoorbeeld alleen profielen.
 • A heterogeen lijst, die wanneer het verscheidene types van middelen bevat. De lijst met marketingactiviteiten bevat bijvoorbeeld landingspagina's, werkstromen, e-mails, SMS, enzovoort.

De lijsten worden weergegeven in kolommen. Elke kolom kan één voor één in oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd.

De elementen in een lijst hebben een selectievakje waarmee u ze kunt selecteren. Door een of meerdere elementen te selecteren, kunt u verschillende handelingen uitvoeren, zoals bewerken, dupliceren en verwijderen van deze elementen.

Wanneer u de muis boven een element in de lijst plaatst, snelle acties. Met deze handelingen kan de gebruiker verschillende handelingen uitvoeren op het element dat wordt overschreven, zoals bewerken, selecteren, verwijderen of details tonen.

U kunt ook configureren of kolommen in een lijst al dan niet moeten worden weergegeven. Kolommen toevoegen of verwijderen:

 1. Zorg ervoor dat het scherm in staat is Lijst -modus.

 2. Ga naar het lijstconfiguratievenster door in de actiebalk.

 3. Voeg de kolommen toe die u in de lijst wilt opnemen. Hiervoor selecteert u een kolom aan de linkerkant van het venster en gebruikt u vervolgens de knop van de actiebalk om een kolom toe te voegen.

  De selecteerbare kolommen beantwoorden aan het lijstmiddel.

  Geef voor elke toegevoegde kolom op of u standaard wilt sorteren:

  • NO: Geen sortering op de kolom
  • ASC: Hiermee wordt een oplopende (oplopende) sortering toegepast op de kolom
  • DESC: Hiermee wordt een aflopende (aflopende) sortering toegepast op de kolom.
 4. Verwijder de kolommen die u niet wilt weergeven door de selectievakjes in te schakelen die overeenkomen met de kolommen die u wilt verwijderen. Gebruik vervolgens de om te bevestigen dat u deze verwijdert.

 5. Zodra uw lijst de correcte kolommen bevat, kunt u de orde veranderen waarin zij in de lijst door de kolommen te controleren worden getoond die u wilt bewegen. Gebruik vervolgens de en pijlen.

 6. Bevestig uw lijstconfiguratie door te selecteren OK.

Uw lijst wordt nu getoond aangezien u het hebt gevormd.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff