Terug naar afzender return-to-sender

Platte bestandsuitwisselingen met Direct Mail-providers die informatie over terugsturen bevatten, worden ondersteund. Hierdoor kunnen de overeenkomstige postadressen van toekomstige mededelingen worden uitgesloten. Hierdoor kunt u ook op de hoogte worden gesteld van een onjuist adres en contact opnemen met de klant via andere kanalen of hen aanmoedigen hun postadres bij te werken.

Een contactpersoon is bijvoorbeeld naar een nieuwe plaats verplaatst en heeft je geen nieuw postadres verschaft. De leverancier wint de lijst van onjuiste adressen terug en verzendt deze informatie naar Adobe Campaign die automatisch de onjuiste adressen voegt op lijst van gewenste personen.

Opdat deze functionaliteit werkt, omvat het direct-mail standaardleveringsmalplaatje, in de inhoud, identiteitskaart van het leveringslogboek. Zo kan Adobe Campaign het profiel en de leveringsgegevens synchroniseren met de informatie die door de provider wordt geretourneerd.

Een importsjabloon is beschikbaar onder Adobe Campaign > Resources > Templates > Import templates > Update Direct Mail quarantines and delivery logs. Dupliceer deze sjabloon om uw eigen sjabloon te maken. Voor meer informatie over het gebruik van importsjablonen raadpleegt u Importsjablonen gebruiken.

Wanneer het importeren is voltooid, voert Adobe Campaign automatisch de volgende handelingen uit:

  • Onjuiste adressen worden toegevoegd aan lijst van gewezen personen op het profielniveau
  • De belangrijkste leveringsindicatoren (KPI's) worden bijgewerkt
  • De leveringslogs worden bijgewerkt
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff