Een workflow beheren controlling-a-workflow

U kunt een werkstroom rechtstreeks vanuit de REST API besturen via een verzoek van een POST met de werkstroom-id en de vereiste uitvoeringsopdracht:

POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<workflowID>/commands

CAUTION
Als de workflow-id in Adobe Campaign wordt gewijzigd, werkt de API-aanvraag niet meer.

Er zijn vier uitvoeringsopdrachten beschikbaar om een workflow te besturen:

 • Starten
 • Pauzeren
 • Hervatten
 • Stoppen

Raadpleeg voor meer informatie over de uitvoeringsopdrachten de Campagnedocumentatie.

Voorbeeldverzoeken

 • Start een workflow.

  code language-none
  -X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<workflowID>/commands \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
  -i
  -d '{"method":"start"}'
  
 • Stop een workflow.

  code language-none
  -X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<workflowID>/commands \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
  -i
  -d '{"method":"stop"}'
  
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff