Privacybeheer privacy-management

Adobe Campaign biedt een reeks tools om u te helpen voldoen aan de privacyverordeningen (zoals AVG, CCPA, PDPA, LGPD).

Hier volgen de vijf voornaamste mogelijkheden die Adobe Campaign biedt om u gereed te maken voor de AVG en andere privacyregels:

 • Recht op toegang

 • Recht op verwijdering

Zie Recht op toegang en recht om te worden vergeten voor meer informatie.

 • Toestemmingsbeheer

 • Dataretentie

 • Rights Management

Zie Toestemming, retentie en rollen voor meer informatie.

Wetgeving voor privacybeheer privacy-management-regulations

Met de opties van Adobe Campaign kunt u voldoen aan de volgende regels:

 • De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de privacyverordening van de Europese Unie (EU) die de vereisten inzake gegevensbescherming voor Europese landen harmoniseert en moderniseert. Volg de onderstaande koppelingen voor algemene informatie over de AVG:

  • https://www.adobe.com/nl/privacy/general-data-protection-regulation.html
  • https://www.adobe.com/marketing-cloud/campaign/general-data-protection-regulation.html
 • De CCPA (California Consumer Privacy Act) biedt inwoners van Californië nieuwe rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en legt verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming op aan bepaalde entiteiten die zaken doen in Californië.

 • De PDPA (Thaise wet inzake de bescherming van persoonsgegevens) is de nieuwe privacywet die de vereisten inzake gegevensbescherming voor Thailand harmoniseert en moderniseert.

 • De LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) wordt begin 2021 van kracht voor alle bedrijven die in Brazilië persoonsgegevens verzamelen of verwerken.

Al deze voorschriften zijn van toepassing op Adobe Campaign-klanten die beschikken over gegevens van betrokkenen die in de bovengenoemde regio’s of landen wonen (EU, Californië, Thailand en Brazilië).

NOTE
Voor meer informatie over persoonsgegevens en over de verschillende entiteiten die gegevens beheren (gegevenscontroller, gegevensprocessor en betrokkene) raadpleegt u Persoonsgegevens en persona's.

Toegangsrecht en recht om te worden vergeten right-access-forgotten

U kunt in Adobe Campaign verzoeken voor Toegang en Verwijderen afhandelen, zodat u zich gemakkelijker kunt voorbereiden op de privacyregels.

 • Het toegangsrecht is het recht van de betrokkene om van de gegevenscontroller bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt, waar en voor welk doel. De gegevenscontroller verstrekt kosteloos een kopie van de persoonsgegevens in elektronische vorm.

 • Het recht om te worden vergeten (verwijderingsverzoek) geeft de betrokkene het recht om de gegevensbeheerder zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen, de verdere verspreiding van de gegevens stop te zetten en eventueel de verwerking van de gegevens door derden te laten stopzetten.

Raadpleeg de implementatiestappen om te leren hoe u toegangs- en verwijderings verzoeken kunt maken en hoe Adobe Campaign ze verwerkt.

Tutorials over privacybeheer in Campaign Standard zijn ook hier te vinden.

NOTE
Voor meer informatie over persoonsgegevens en over de verschillende entiteiten die gegevens beheren (gegevenscontroller, gegevensprocessor en betrokkene) raadpleegt u Persoonsgegevens en persona's.

Toestemming, retentie en rollen consent-retention-roles

Naast de meest recente mogelijkheden voor toegangsrecht en recht om te worden vergeten biedt Adobe Campaign andere belangrijke functies die essentieel zijn voor privacy:

 • Toestemmingsbeheer: abonnementsfuncties voor voorkeurenbeheer
 • Dataretentie: dataretentieperioden in alle standaard logtabellen, er kunnen extra retentieperioden worden ingesteld met workflows
 • Rights Management: gegevenstoegang beheerd volgens opgegeven recht

Toestemmingsbeheer consent-management

Toestemming betekent instemming van een betrokkene om de persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verwerken. De gegevenscontroller is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming voor deze verwerking. Hoewel Adobe Campaign bepaalde functies kan bieden om een klant te helpen bij het beheren van de toestemming voor de service, is Adobe niet verantwoordelijk voor de toestemming. Klanten dienen samen met hun eigen juridische afdelingen hun eigen processen en praktijken vast te stellen voor de benodigde toestemming.

Vanaf het begin hebben in Adobe Campaign functies voor het helpen beheren van bepaalde aspecten van toestemming centraal gestaan. Via het abonnementsbeheerproces kunnen klanten bijhouden welke ontvangers hebben gekozen voor welk type abonnement, zoals nieuwsbrieven, dagelijkse of wekelijkse aanbiedingen of een ander type marketingprogramma.

Zie Abonnementen en Aan de slag met landingspagina’svoor meer informatie over toestemmingsbeheer.

Naast de tools voor toestemmingsbeheer van Adobe Campaign kunt u ook nagaan of een consument ervoor heeft gekozen om zich af te melden voor de verkoop van persoonsgegevens. Zie deze sectie.

Rights Management rights-management

Adobe Campaign biedt u de mogelijkheid om via verschillende standaard of aangepaste rollen de rechten te beheren die aan de verschillende Campaign-operators zijn toegewezen.

Eén voordeel is dat u zo kunt bepalen wie binnen uw bedrijf toegang heeft tot verschillende typen gegevens. Als u bijvoorbeeld verschillende marketeers voor verschillende regio’s hebt, kunt u ervoor zorgen dat elke marketeer alleen toegang heeft tot de gegevens van zijn of haar regio.

Zo kunt u met deze functionaliteit ook verschillende mogelijkheden voor elke gebruiker configureren, zoals beperken wie leveringen kan verzenden, of relevanter voor privacy: wie gegevens kan wijzigen of exporteren.

Zie deze sectie voor meer informatie over toegangscontrole.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff