Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens via de gebruikersinterface van Adobe Campaign Standard

Adobe Campaign biedt gegevenscontrollers drie manieren voor het verwerken van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens of verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen, in overeenstemming met privacywetgeving zoals de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de CCPA (California Consumer Privacy Act):

  • Via de integratie met de Privacy-kernservice: verzoeken om toegang tot persoonsgegevens die van Privacy Service naar alle Experience Cloud-oplossingen worden gestuurd, worden door Campaign automatisch afgehandeld via een speciale workflow.

  • Via de API: Adobe Campaign beschikt over een REST-API die verzoeken om toegang tot persoonsgegevens automatiseert

  • Via de Adobe Campaign-interface: voor elk verzoek om toegang tot persoonsgegevens maakt de gegevenscontroller een nieuw dergelijk verzoek in Adobe Campaign

Videotutorials

Vereisten voor verzoeken om toegang tot persoonsgegevens

Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens maken, bijhouden en uitvoeren via de Adobe Campaign-gebruikersinterface

Aanvullende bronnen

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6