Informatie over typologieën en typologieregels about-typology-rules

Met Campaign Standard kunt u een bericht koppelen aan een typologie om te controleren of het bericht geldig is en aan uw kwaliteitscriteria voldoet.

Typologieën zijn reeksen typologieregels die tijdens de fase van de berichtanalyse worden uitgevoerd. Ze staan u toe te controleren of uw e-mails altijd bepaalde elementen (zoals een koppeling voor een uitschrijving of een onderwerpregel) of filterregels bevatten om groepen van uw beoogde doel (zoals uitgeschreven abonnees, concurrenten of niet-loyale klanten) uit te sluiten.

Er zijn gebruiksklare typologieën en typologieregels beschikbaar in Campaign Standard. Afhankelijk van uw behoeften kunt u ook nieuwe regels maken en deze toevoegen aan bestaande of nieuwe typologieën om aan uw berichten te koppelen.

U kunt als volgt een typologie maken en toepassen op berichten:

  1. Maak typologieregels (zie deze sectie).
  2. Maak een typologie en verwijs naar de regels die u hebt opgesteld in de typologie (zie deze sectie).
  3. Configureer uw levering om de door u gemaakte typologie te gebruiken (zie deze sectie).
  4. Tijdens de voorbereiding van berichten worden profielen uitgesloten wanneer aan het criterium wordt voldaan. U kunt logboeken controleren om toezicht te houden op uitsluitingen.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff